ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Ampelografia Slovenska
 

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA - Fachbuch

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA - Professional book

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA- Professzionális könyvet


 

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA - kniha o odrodách viniča


 


 

 

 

Táto kniha na 368 stranách pojednáva o odrodách viniča z hľadiska vzniku a pôvodu a morfologických, biologických a agrotechnických vlastností. Je prehľadne rozdelená na 6 kapitol, ktorých obsahom je systematika rodu Vitis L., ampelografia ako pojem, metódy ampelografického opisu, zonácia (rajonizácia) viniča, podpníkový vinič a ušľachtilý vinič.
Kniha okrem vinohradníckych odborníkov a praktikov poslúži stredoškolským študentom, poslucháčom vysokých škôl i učiteľom ako unikátny zdroj informácii o viničových odrodách.


Názov súťaže: AMPELOGRAFIA SLOVENSKA
Počet cien v súťaži: 1 ks
Začiatok súťaže:
11.01.2010
Ukončenie súťaže: 11.02.2010
Výhra:
1 x kniha AMPELOGRAFIA SLOVENSKA
Popis:
Pošli odpoveď na otázku a vyhraj knihu Ampelografia Slovenska

Súťažná otázka: Vymenujte 3-och autorov knihy Ampelografia Slovenska

Súťaž je ukončená

Správna odpoveď: Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., Ing. Daniel Sekera, PhD., Ing. Tibor Ruman, PhD. = /Pospíšilová, Sekera, Ruman/

Výherca: Magdaléna Kašová, Kráľovský Chlmec

Výhercovi gratulujem a posielam cenu knihu Ampelografia Slovenska

Cenu venuje:
Ing. Dorota Pospíšilová, PhD., J. C. Hronského 10, 831 02 Bratislava,
M: 0910/300897, e-mail: pospisilova.sk@gmail.com, www.ampelografia.szm.com


 UČEBNICA ARBORISTIKY  55,- €

Vinárske potreby
Viničová škôlka
Víno
Vinohradnícke potreby
Vinohrad

Časopisy: Sady a vinice, Vinič a víno

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 09.10.2010