ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Záhradnícke akcie 2017 - Česká republika
 

     

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December


JANUÁR


10.-11.01.2017

Europa v Obříství 2017
13. ročník kontraktačnej výstavy pr záhradnícke centrá, Obříství
ARBOEKO, s.r.o., 277 42 Obříství 230, www.arboeko.com
T: +421315617865, F: +420315683154, M: +421901733866, e-mail: slovensko@arboeko.com

11.01.2017
 

Zelená burza 2017
6. ročník kontraktačnej predajnejvýstavy českých záhradníckych výpestkov, ČR, BV Brno, pavilon B
Svaz školkarů České republiky, Ing. Marie Horáková, Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, www.zelena-burza.cz
M: +420603259771, e-mail: zvaz.skolkaru@email.cz

12.01.2017

Trendy 2017
Najvôčšia prehliadka sortimentu drevín v strednej Európe + odborné praktické workshopy na aktuálne témy, Obříství
ARBOEKO, s.r.o., 277 42 Obříství 230, www.arboeko.com
T: +421315617865, F: +420315683154, M: +421901733866, e-mail: slovensko@arboeko.com

13.-14.01.2017
Kvetinářské a floristické dny 2017
Kvetinářské a floristické dny, České Budějovice
Svaz kvetinářů a floristútů České republiky, Tomáš Svoboda, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, www.svazkvetinaruafloristu.cz
T: +420 585 726 290, M: +420 777 182 381, e-mail: svaz.skf@seznam.cz

17.-18.01.2017

TRADIĆNÍ OVOCINÁŘSKÉ DNY 2017
Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
Výskumný a šlechtitelský ústav ovocinářský s.r.o, Ing. Miroslav Lánský, Holovousy 129, 508 01 Hořice, www.vsuo.cz
T: + 420 493 692 832, M: + 420 737 630 329, e-mail: lansky@vsuo.cz

21.01.2017
 

Ples mezi květy
4. ročník spoločenského plesu, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s., Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 111, F: +420 585 413 370, e-mail: info@flora-ol-cz
24.-27.01.2017
Zájazd na IPM ESSEN 2017
Zájazd na kvetinársku výstavu IPM ESSEN
Svaz kvetinářů a floristútů České republiky, Tomáš Svoboda, Wolkerova 17, 771 11 Olomouc, www.svazkvetinaruafloristu.cz
T: +420 585 726 290, M: +420 777 182 381, e-mail: svaz.skf@seznam.cz
27.01.2017
ZAHRADNICKÝ PLES
75. reprezentačný záhradnícky ples, Praha, Česká republika
Palác Žofín, Slovanský ostrov 226, 110 00 Praha, www.zofin.cz
T: +420 222 924 112
30.-31.01.2017
ZELINÁŘSKÉ DNY 2017
Odborný zeleninársky seminár, hotel Skalský Dvůr v Lisku u Bystřice nad Perštejnem
ZELINÁŘSKÁ UNIE ČECH A MORAVY, Alice Kouřilová, Wolkerova 17, 779 00 Olomouc, www.zelinarska-unie.cz
M: +420 777 272 437, e-mail: alice.kourilova@zelinarska-unie.cz

FEBRUÁR


06.-08.02.2017
 

ŠKOLKAŘSKÉ DNY 2017
Školkářske dni, Na Skalském dvoře
Svaz školkarů České republiky, Ing. Marie Horáková, Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc, http://www.zelena-burza.cz
M: +420603259771, e-mail: zvaz.skolkaru@email.cz


MAREC


17.03.2017

Reprezentačný ples Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brne
Reprezentačný ples Záhradníckej fakulty v Lednici na tému LIDOVÁ BALADA, Veľké Bílovice, Kultúrny dom
Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, www.zf.mendelu.cz
e-mail: ples2017@seznam.cz

17.-18.03.2017

JIHOČESKÉ SLAVNOSTI VÍNA
Vinárska výstava s možnosťou degustácie, České Budejovice
Výstaviště České Budějovice a.s., DiS. Tereza Staňková, Husova 523, 370 21 České Budějovice, www.vcb.cz
T: +420 387 714 207, e-mail: stankova@vcb.cz

22.-26.03.2017

ZEMĚDĚLEC - jaro 2017
46. národná výstava zelene, mechanizácie, kvetín, ekológie a spracovania výpestkov, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Eva Švecová, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 205, F: +420 325 562 050, M: +420 734 311 949, e-mail: svecova@vll.cz

23.-26.03.2017

FOR GARDEN 2017
11. medzinárodný veľtrh záhradnej architektúry, nábytku, techniky a verejnej zelene, PVA EXPO PRAHA, Letňany
ABF, a.s., PVA EXPO PRAHA, Ing. Regina Fibichová, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany, www.for-garden.cz
T: +420 225 291 238, M: +420 602 302 771, e-mail: fibichova@abf.cz

28.02.-03.03.2017

SALIMA / VINEX
Medzinárodný potravinársky veĺtrh, Brno
Veletrhy Brno, a.s., Radim Tichý, Výstavište 1, 647 00 Brno, www.bvv.cz
T: +420 541 152 925, F: +420 541 152 889, e-mail: rtichy@bvv.cz

APRÍL


13.-16.04.2017
 

Dům a zahrada Louny
21. predajnej a kontraktačnej výstavy zameranej na potreby pre záhradkárov, úpravu a zariadenia interiérov a exteriérov, Louny
Diamant Expo spol. s.o., Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice, www.diamantexpo.cz
T: +420 475 214 793 - 4, F: +420 475 214 793, e-mail: sekretariat@diamantexpo.cz

20.-23.04.2017
FLORA OLOMOUC

FLORA OLOMOUC - jarní etapa
38. ročník medzinárodnej záhradníckej výstavy a veľtrhu, jarná etapa, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s., Ing. Jana Jirovská, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 200, F: +420 585 413 370, e-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz

20.-23.04.2017
Jarní zahradnické trhy

Jarní zahradnické trhy
27. ročník predajných trhov kvetín, zeleniny, semien, okrasných rastlín, škôlkárskych výpestkov, záhradníckych pomôcok a potrieb
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s., Lukáš Juřica, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 211, F: +420 585 413 370, e-mail:i jurica.lukas@flora-ol.cz

20.-23.04.2017
 
Hortifarm

Hortifarm
24. ročník veľtrhu drobnej záhradnej mechanizácie, záhradníckych pomôcok a potrieb, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s, Lukáš Juřica, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 211, F: +420 585 413 370, e-mail:i jurica.lukas@flora-ol.cz

27.04.-01.05.2017

Narcis 2017
16. ročník výstavy narcisov, tulipánov a ďalších cibuľovín + záhradnícke trhy, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Jitka Soldátová, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 202, F: +420 325 552 050, M: +420 724 395 810, e-mail: soldatova@vll.cz

MÁJ


04.-07.05.2017
 

Dům a zahrada Liberec
13. ročník predajnej a kontraktačnej výstavy zameranej na potreby pre záhradkárov, úpravu a zariadenia interiérov a exteriérov
Diamant Expo spol. s.o., Marie Kršňákové 119, 403 17 Chabařovice, www.diamantexpo.cz
T: +420 475 214 793 - 4, F: +420 475 214 793, e-mail: sekretariat@diamantexpo.cz

10.-14.05.2017
 

HOBBY
26. ročník pre záhradkárov, chovateľov, hobby príslušenstva, ..., České Budějovice
Výstaviště České Budějovice a.s., Petr Hazuka, Husova 523, 370 21 České Budějovice, www.vcb.cz
T: +420 387 714 259, e-mail: hazuka@vcb.cz

20.-21.05.2017

GRAND PRIX VINEX 2017
Medzinárodná súťaž vín + verejná ochutnávka súťažných vín, Brno
Národní vinařské centrum, o.p.s., Zámek 1, 691 42 Valtice, www.grand-prix-vinex.cz
T/F: +420 519 362 072, e-mail: narodni@vinarskecentrum.cz

24.-25.05.2017
 

DemoGreen
4. ročník medzinárodnej odbornej výstavy inovatívnych technológií pre starostlivosť o zeleň, dreviny a verejné plochy, Vyškov
PROFISTROJE.CZ s.r.o., Mlýnská 1190, 735 81 Bohumín-Šunychl, www.profistroje.cz
T: +420 737 927 233, e-mail: info@profistroje.cz

24.-28.05.2017
 

Natura Viva 2017
Odborná výstava z odborov: záhradkárstvo, včelárstvo, rybárstvo, poľovníctvo , Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Pavla Ličková, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 204, F: +420 325 552 050, M: +420 724 395 809, e-mail: lickova@vll.cz

JÚN


22.-25.06.2017
 

Růžová zahrada 2017
6. ročník celoštátnej výstavy ruží, letných kvetov + záhradnícke trhy, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Alena Šuková, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 203, M: +420 724 395 811, e-mail: sukova@vll.cz

23.06.2017

Květinový den
Velká přehlídka balkonových a záhonových rostlin, Dolní Životice
Pasič spol. s r.o., spol. s.o., U Sušárny 151, 74756 Dolní Životice, http://eshop.pasic.cz
T: 00420553786006, e-mail: pasic@pasic.cz

JÚL


13.-16.07.2017

Květy 2017
21. celoštátna výstava kvetov + záhradnícke trhy, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Jitka Soldátová, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 202, F: +420 325 552 050, M: +420 724 395 810, e-mail: soldatova@vll.cz

AUGUST


17.-20.08.2017
FLORA OLOMOUC

FLORA OLOMOUC - letní etapa
Medzinárodná záhradnícka výstava a veľtrh, letná etapa, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s., Ing. Jana Jirovská, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 200, F: +420 585 413 370, e-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz

17.-20.08.2017
 

Vyznání růžím
Prehliadka a predaj ruží, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s, Ing. Dagmar Maixnerová, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 207, F: +420 585 413 370, e-mail: maixnerova.dagmar@flora-ol-cz

17.-20.08.2017
Letní zahradnické trhy logo

Letní zahradnické trhy
Predaj kvetín, záhradníckeho sortimentu a drobnej záhradnej mechanizácie, pomôcok a potrieb, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s, Ing. Dagmar Maixnerová, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 207, F: +420 585 413 370, e-mail: maixnerova.dagmar@flora-ol-cz

24.-29.08.2017

ZEMĚ ŽIVITELKA
44. ročník výstavy pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, potravinárstvo, poľnohospodársku techniku a služby, České Budějovice
Výstaviště České Budějovice a.s., Petr Hazuka, Husova 523, 370 21 České Budějovice, www.vcb.cz
T: +420 387 714 259, e-mail: hszuks@vcb.cz

24.-29.08.2017

EKOSTYL
Tvorba a ochrana životného prostredia, ekologické technológie, ekologické stavby, ...,, České Budějovice
Výstaviště České Budějovice a.s., Petr Hazuka, Husova 523, 370 21 České Budějovice, www.vcb.cz
T: +420 387 714 259, e-mail: hszuks@vcb.cz

SEPTEMBER


07.-08.09.2017
 

Zelený svět 2017
17. ročník. Medzinárodný kontraktačný záhradnícky a floristický veľtrh, BV Brno
ZELENÝ SVĚT VESTRA tina et veri, Kristína Dudová Vestra, 664 57 Měnín 81, www.green-world.info
M: +420775568640, e-mail: vestra@green-world.info

01.-03.09.2017

Jiřinkové slavnosti 2017
Predajno - kontraktačná výstava georgín a gladiol, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Jitka Soldátová, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 202, F: +420 325 552 050, M: +420 724 395 810, e-mail: soldatova@vll.cz

 


OKTÓBER


05.-08.10.2017

ZEMĚDĚLEC - podzim 2017
45. ročník predajno - kontraktačnej výstavy, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s.o., Vojtěch Rakúšan, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
T: +420 325 553 201, M: +420 724 395 808, e-mail: rakusan@vll.cz

05.-08.10.2017
FLORA OLOMOUC

FLORA OLOMOUC - jesenná etapa
Výstava ovocia, zeleniny a škôlkárskych výpestkov, Olomouc
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s., Ing. Jana Jirovská, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 200, F: +420 585 413 370, e-mail: jirovska.jana@flora-ol.cz

05.-08.10.2017
Letní zahradnické trhy logo

Podzimní zahradnické trhy
Predajné trhy kvetín, ovocia, zeleniny, okrasných a ovocných drevín, drobnej záhradnej mechanizácie, pomôcok a potrieb, Olom
VÝTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC, a.s, Ing. Dagmar Maixnerová, Wolkerova 17, P.O. BOX 46, 771 11 Olomouc, www.flora-ol.cz
T: +420 585 726 207, F: +420 585 413 370, e-mail: maixnerova.dagmar@flora-ol-cz

12.-15.10.2017

HOBBY PODZIM
19. ročník pre záhradkárov, chovateľov, hobby príslušenstva, ..., České Budejovice
Výstaviště České Budějovice a.s., Petr Hazuka, Husova 523, 370 21 České Budějovice, www.vcb.cz
T: +420 387 714 259, e-mail: hazuka@vcb.cz

NOVEMBER


10.-12.11.2017

Pivní a vinné slavnosti 2017
5. ročník veľtrhu pivovarov a vinárstva, Lysá nad Labem
VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s r.o., Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem, www.vll.cz
e-mail. vll@vll.cz

DECEMBER


   

  Záhradnícke akcie 2016  Česká republika

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 05.06.2017