ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
ZÁHRADNÍCKE, KVETINÁRSKE, VINÁRSKE SEMINÁRE, KONFERENCIE, ŠKOLENIA, KURZY, ZÁJAZDY
V ROKU 2010 - SLOVENSKO

Seminare, Konferenz, Kurse, Schulung 2010 - Slovakei

Seminaries, conferences, courses, excursions, training courses 2010 - Slovakia

Szemináriumok, konferencák, kurzusok, exkurziók 2010 - SlovákiaZáhradnícke semináre 2011
 
 

 

 

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November DecemberJANUÁR


   

FEBRUÁR


01.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

ZÁVLAHY pre začiatočníkov 1/3
3-oj dňové školenie pre začiatočníkov, Peter Fekete, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

02.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

ZÁVLAHY pre začiatočníkov 2/3
3-oj dňové školenie pre začiatočníkov, Peter Fekete, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

04.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

Okrasné jazierka a chovné rybníčky
Školenie o záhradných jazierkach, Ing.Luděk Štěch, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

05.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

ZÁVLAHY pre začiatočníkov 3/3
3-oj dňové školenie pre začiatočníkov, Peter Fekete, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

09.02.2010
Mesne Soll školenie o jazierkovej technike a jazierkovej chémii

MEßNER/SÖLL
Školenie pre predajcov záhradnej techniky, doplnkov a chémie do jazierok, záhradné centrá a realizačné firmy pracujúce v oblasti záhradnej architektúry a zaoberajúce sa realizáciou a údržbou rôznych druhov vodných plôch. Nitra
BARCA,s.r.o., Ing. Lucia Liková, Dlhá 118, 949 01 Nitra, www.barcanitra.sk
T: 037/6522692, F: 037/7412338, M: 0915 770 062, e-mail: barcanitra@barcanitra.sk
/ 28.01.2010 /

10.02.2010
Mesne Soll školenie o jazierkovej technike a jazierkovej chémii

MEßNER/SÖLL
Školenie pre predajcov záhradnej techniky, doplnkov a chémie do jazierok, záhradné centrá a realizačné firmy pracujúce v oblasti záhradnej architektúry a zaoberajúce sa realizáciou a údržbou rôznych druhov vodných plôch. Košice
BARCA,s.r.o., Ing. Lucia Liková, Dlhá 118, 949 01 Nitra, www.barcanitra.sk
T: 037/6522692, F: 037/7412338, M: 0915 770 062, e-mail: barcanitra@barcanitra.sk
/ 28.01.2010 /

10.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

ZÁVLAHY pre pokročilých
Workshop o závlahách  - pre pokročilých, Pavel Jančík, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

11.02.2010
Firestone, fólie pre jazierka, kúpacie jazierka, rybníky a nádrže

FIRESTONE
Školenie pre firmy pracujúce v oblasti vodných plôch: jazierka, kúpacie jazierka, rybníky, nádrže, ... Košice
BARCA,s.r.o., Ing. Lucia Liková, Dlhá 118, 949 01 Nitra, www.barcanitra.sk
T: 037/6522692, F: 037/7412338, M: 0915 770 062, e-mail: barcanitra@barcanitra.sk
/ 28.01.2010 /

11.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

Výber a montáž čerpadiel
Školenie o čerpadlách - argumentácia pre zákazníkov, Pavel Jančík, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

12.02.2010
Firestone, fólie pre jazierka, kúpacie jazierka, rybníky a nádrže

FIRESTONE Zmena miesta školenia
Školenie pre firmy pracujúce v oblasti vodných plôch: jazierka, kúpacie jazierka, rybníky, nádrže, ... Mojmírovce, kaštieľ
BARCA,s.r.o., Ing. Lucia Liková, Dlhá 118, 949 01 Nitra, www.barcanitra.sk
T: 037/6522692, F: 037/7412338, M: 0915 770 062, e-mail: barcanitra@barcanitra.sk
/ 28.01.2010 /

18.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

EPDM fólie
Školenie o kaučukových fóliách, Kelemen S. Zsolt, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

23.02.2010
TURF EDUCATION IN SLOVAKIA 2010, eminár o problematike športových trávnikov, Trnava

TURF EDUCATION IN SLOVAKIA 2010
Seminár o problematike športových trávnikov, Trnava
ENGO, s.r.o., Ing. Iveta Rothová, Bulharská 35, 917 01 Trnava, www.turf.golfonline.sk, www.engo.sk
T: 033/5340301-3, 033/5504389, M: 0903/753841, e-mail: rothova@engo.sk
/ 04.01.2010 /

23.02.2010
TRÁVNIK, ZÁVLAHA - 2010,, 9. ročník tradičnej prezentácie, hotel SENEC

TRÁVNIK, ZÁVLAHA - 2010
9. ročník tradičnej prezentácie, hotel SENEC - kongresová sála Lagoon. Novinky v závlahových systémoch TORO, zakladanie a údržba trávnikov, osivá, hnojivá, malá mechanizácia. Pripravené sú demo ukážky strojov, losovanie o ceny a bohaté občerstvenie.
PROFI GREEN, s.r.o., Ing.Richard Petrík,  Priemyselná , 903 01, Senec,  www.profigreen.sk www.profigrass.sk
T/F: 02 4592 57 01 M: 0905 512 957 e-mail: profigreen@profigreen.sk
/ 15.01.2010 /

24.02.2010
TAKACS, s.r.o., Nová Dedinka, www.takacs.sk

Kúpacie jazerá a biotopy
Školenie o kúpacích jazerách, Ing. Vojtech Doležal, Ing. Peter Krajník, Nová Dedinka
Info: T-TAKÁCS, s.r.o., Hlavná 151, 900 29 Nová Dedinka, www.takacs.sk
T: 02/40208020, e-mail: agro@takacs.sk
/ 31.01.2010 /

25.02.2010
ProRain, s.r.o., Hrubá Borša

Stretnutie „nielen“ závlahárov
Seminár o závlahách, jazierkach, osivách, hnojivách a naradí, Blatné, Hotel Wocha
ProRain spol. s r.o., Ing. Martin Halmo, Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
M: 0911 744 714, F: 02/4025 2020, e-mail: halmo@orag.sk
/ 16.02.2010 /

MAREC


02.03.2010

Dreviny ako súčasť verejných priestorov
Workshop, Zvolen, zasadačka MÚ vo Zvolene
Nadácia Ekopolis,
Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, www.ekopolis.sk
T: +421 48 414 54 78, T/F: +421 48 414 52 59, e-mail: skokanova@ekopolis.sk, paulikova@ekopolis.sk
/ 08.02.2010 /

04.03.2010
ProRain, s.r.o., Hrubá Borša

RAIN BIRD
Školenie realizátorov závlah, prihlášky do 4.3.2010, Prešov, budova Lesov SR
ProRain spol. s r.o., Ing. Martin Halmo, Hlavná 35, 925 23 Hrubá Borša, www.prorain.sk
M: 0911 744 714, F: 02/4025 2020, e-mail: halmo@orag.sk
/ 25.02.2010 /
09.-10.03.2010
 
Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína
Vinárska konferencia, Modra, Stredná odborná škola vinársko - ovocinárska
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Ing. Marek Závracký, PhD., Botanická 17, 842 13 Bratislava, www.svps.sk
T: 02/60257359, M: 0905/905898, e-mail: zavracky@svssr.sk
/ 31.01.2010 /
24.03.2010
 
PREDVÁDZANIE STROJOV
Predvádzacia akcia strojov na výrobu obrubníkov a ryhovača k závlahovým systémom
EUROKOMAX s.r.o., Ing. Marián Balog, Strojnícka 20, 080 06 Prešov, www.eurokomax.sk
M: 0918 117 012, e-mail: info@eurokomax.sk
/ 19.03.2010 /
25.-26.03.2010
PREZENTAČNÉ DNI SPOLOČNOSTI PLANTAGO
PREZENTAČNÉ DNI SPOLOČNOSTI PLANTAGO
7. ročník prezentácie spoločnosti a sortimentu veľkoobchodného centra k jarnej sezóne, Veľký Biel
PLANTAGO, spol. s r.o., Cintorínska ul., 900 24 Veľký Biel, www.plantago.sk
T: 02/4591 6066, M: 0905 237 640, e-mail: plantago@nextra.sk
/ 31.01.2010 /
25.03.2010
 
POUŽÍVANIE MECHANIZAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA OCHRANU RASTLÍN V KONTEXTE SPRÁVNEJ RASTLINOLEKÁRSKEJ PRAXE
Odborná konferencia, prihlášky do 15.03.2010, Gerlachov, hotel HUBERT
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC-106, Ing. Marián Ježík, 900 41 Rovinka, www.sktc-106.sk
T: 02/45980906, M: 0905/234 474, e-mail: jezik@sktc-106.sk
/ 25.02.2010 /

APRÍL


04.2010

ZELENÁ PERSPEKTÍVA Problematika zelene v premenách času
Medzinárodný odborný seminár na veľtrhu kvetín FLORA BRATISLAVA 2010, Bratislava, Incheba   
KULLA, Ing. Marek Spevák, Trnavská cesta 100, 82101 Bratislava, www.kulla.biz
T: 02/4341 3329, F:02/4341 3855, M:09030 438 433 e-mail: mspevak@nextra.sk

/ 04.01.2010 /

07.-08.09.2010
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

FZKI 2010
Študentská vedecká konferencia, Nitra, Tulipánova 7
SPU v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ing. Andrea Matuškovičová , Tulipánová 7, 949 01 Nitra,
e-mail: andrea.matuskovicova@uniag.sk, http://fzki.uniag.sk

/ 31.03.2010 /

MÁJ


05.05.2010
 

Deň komunálnej a záhradnej techniky
Najväčšia predvádzacia akcia profesionálnych strojov v Slovenskej republike, letisko Nitra - Janíkovce
Profi Press, s.r.o., Ing. Juraj Vrabec, Štúrova 22, 949 01 Nitra, www.profipress.sk
T: 037/3141116, M: 0903/616641, e-mail: juraj.vrabec@profipress.sk

/ 31.03.2010 /

25.-27.05.2010

Drevo a jeho možnosti pri skvalitňovaní spôsobu života a životného prostredia vidieckych sídiel
Odborný seminár s medzinárodnou účasťou, Zvolen, Ústav ekológie lesa SAV, Ľ. Štúra 2
Lesnícke a drevárske múzeum, Želmíra Šípková, Nám. SNP 35, 960 01 Zvolen, www.lesy.sk
T: 045/5321886, M: 0918828703, e-mail: zelmira.sipkova@lesy.sk
/ 01.03.2010 /

JÚN


   

JÚL


   

AUGUST


   

SEPTEMBER


03.09.2010
 

Zelený Svět
Odborné semináre: Verejné kúpaliská, Vegetačné strechy, Kompostovanie v 3. tisícročí, Česká republika, Brno
Asociace zahradnického výstavnictví, Dvorecká 31, 620 00 Brno, Česká republika, www.green-world.info
T: +420 608 874 299, F: +420 545 232 157, e-mail: info@green-world.info
11.08.2010

07.-08.09.2010
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Revitalizácia plôch sídelnej zelene s ohľadom na meniace sa podmienky prostredia
Seminár, Nitra
SPU v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ing. Mária Bihuňová, PhD., Tulipánová 7, 949 01 Nitra,
T: 037/6415425, F: 037/6415444, e-mail: bihunova@yahoo.com, http://fzki.uniag.sk

31.03.2010

10.-19.09.2010
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú architektúru

POBALTIE a FÍNSKO
Odborný zájazd    Prihláška
Info: Ing. Mária Parráková, Kyjevská 3033/23, 934 05 Levice, www.szkt.sk
M: 0908/655259, e-mail: zelen@levice.sk, kancelaria@szkt.sk 
11.08.2010

OKTÓBER


07.-09.10.2010
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú architektúru

GOTICKÁ CESTA
Odborná exkurzia - Gemer a Malohont   
Info: Ing. Mária Parráková, Kyjevská 3033/23, 934 05 Levice, www.szkt.sk
M: 0908/655259, e-mail: zelen@levice.sk, kancelaria@szkt.sk 
11.08.2010

NOVEMBER


05.11.2009
ISA ARBOR, Piešťany

Deň Stromu
Pracovný seminár, Piešťany
ISA Slovensko – Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Tomáš Fraňo, Brezová 2, 921 77 Piešťany, www.isa-arbor.sk  M: 0905 421 966, e-mail: arbor-vitae@aon.at

10.-12.11.2010
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre

Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine - Aktuálne trendy dendrologického prieskumu a praxe.
Medzinárodná vedecká konferencia, Nitra, kongresové centrum Antona Bernoláka
SPU v Nitre, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Ing. Dagmar Hillová, PhD., Tulipánová 7, 949 01 Nitra,
T: 037/6415432, e-mail: kbpku@uniag.sk, http://fzki.uniag.sk/RUPK

/ 31.03.2010 /
11.-12.11.2010

Nadácia Ekopolis
Krajina v meste, mesto v krajine   Prihláška
Medzinárodná konferencia pri príležitosti 10. výročia Európskeho dohovoru o krajine, Banská Bystrica
Nadácia Ekopolis, Lucia Skokanová, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica, www.ekopolis.sk
T: 048/414 54 78, M: 0905 821 897, e-mail: skokanova@ekopolis.sk
08.08.2010
12.-13.11.2010

 
Stav zeleninárstva na Slovensku a integrovaná produkcia zeleniny
Celoslovenská konferencia zeleninárov, Madunice
Zväz integrovanej produkcie zeleniny, Ing. Jozef Artim, CSc., Hlohovská 2, 951 41 Nitra – Lužianky, www.zipz.sk
T: 037/7784204, T/F: 037/7784205, M: 0948/537006, e-mail: artim@zipz.sk
08.11.2010

DECEMBER


02.12.2010
VINUM LAUGARCIO, Vinárska výstava, www.expocenter.sk

Trendy rozvoja vinohradníctva a vinárstva
Medzinárodná konferencia na výstave vín VINUM LAUGARICIO
EXPO CENTER, a.s.,
Ing. Emil Dobiáš, ml., Pod Sokolicami 43, 911 01 Trenčín,  www.expocenter.sk
T/F: 032/7435600, M: 0917/452708, e-mail: dobias@expocenter.sk

04.11.2010  

09.12.2009
ISA ARBOR, Piešťany

Historické parky na Slovensku- III.
Odborný seminár, Dolná Krupá
ISA Slovensko – Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany, Tomáš Fraňo, Brezová 2, 921 77 Piešťany, www.isa-arbor.sk  M: 0905 421 966, e-mail: arbor-vitae@aon.at
21.11.2010

09.12.2009
Ovocinárska únia Slovenskej republiky - logo

Predvianočné ovocinárske dni
19. ovocinársky seminár spojený s degustáciou jabĺk, Modra Prihláška do 3.12.2010
Ovocinárska únia Slovenskej republiky, Krížna 44, 821 08 Bratislava 2, www.ousr.sk
tel./fax: +421 2 5557 1778 e-mail: ousr@ousr.sk
02.12.2010

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 21.12.2010