ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Autorizovaní krajinní architekti

Lanschaftsarchitekten - autorized

Landscape architect - autorized

Parképítő


     

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Banskobystrický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Banska Bystrica

 

 

Bratislavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Bratislava

 

Beladič Jozef, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0004 KA
FLORABEL 
Kubačova 1, 831 06 Bratislava-Rača, www.florabel.sk
T/F: 02/44887070, M: 0903/457329, e-mail: florabel@mail.t-com.sk   

BLANÁROVÁ Miroslava, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0042 KA
ARCHITEKTÚRA ZELENE & design interiéru
Lichnerova 27, 903 01 Senec,
www.architekturazelene.sk
M: 0907/749112, e-mail: info@architekturazelene.sk

 

MUNKA Martin, Ing., Hrubá Borša [info]
Autorizovaný krajinný architekt pre záhradnú a krajinnú tvorbu, závlahy na golfových a futbalových ihriskách, projektovanie golfových ihrísk. R. č.: 0045 KA

 

TOMANOVÁ PORUBČINOVÁ Katarína, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. KA 0021

Zochova 16/IX, 811 03 Bratislava, www.zreuz.eu
M: 0908/316919, e-mail: katarina.tomanova@gmail.com

 

VREŠTIAK Richard, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0025 KA
ARBOR R, s.r.o.
Poľná 6, 903 01 Senec, www.arbor.sk   
T: 02/45925757, 45925533, F: 02/45925625, e-mail: arbor@arbor.sk

Košický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Kosice

 

 

Nitriansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Nitra

 

BALKO Zoltán, Ing., Nitra [info] - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0013 KA

Tríbečská 1, 924 00 Nitra
T: 037/7332537, M: 0905/520550, e-mail: zolobalko@satronet.sk

Ing. Anna Dobrucká, autorizovaný krajinný architekt

DOBRUCKÁ Anna, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0003 KA
ATELIER ZÁHRADNEJ A KRAJINNEJ TVORBY
Dolnohorská 102, 949 01 Nitra  
T: 037/6511209, M: 0905/505665, e-mail: adobrucka@gmail.com  
 

Parter

MEDERLYOVÁ Michaela, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0008 KA

Dolná 5, 927 00 Šaľa, www.parter.sk
T: 031/775056, F: 031/7706768, M: 0905/571540, e-mail: parter@parter.sk

Prešovský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Presov

 

SARVAŠOVÁ Helena, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0015 KA
TVORBA ZELENE  
Šrobárova 2664/22, 058 01 Poprad, http://www.tag.sk/tvorba-zelene  
T: 052/7769539, F: 052/7884871, M: 0905/831378, e-mail: atelier@tvorbazelene.sk

Trenčiansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trencin

 

ZVĚDĚLÍK Juraj, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0010 KA

Na Zongorke 7291/14, 911 01 Trenčín
T/F: 032/6410680, M: 0905/256921, e-mail:
zvedelik@stonline.sk

Trnavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trnava

Ing. Soňa Švecová, autorizovaný krajinný architekt></td>
          <font face=

ŠVECOVÁ Soňa, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0017 KA
GARDEX Piešťany

Vážska 7, 921 01 Piešťany, www.gardex.szm.sk
T: 033/7624374, M: 0904/411019, e-mail: svecova@kios.sk  

AWE ATELIER, spol. s r.o., Piešťany, www.awe-atelier.sk

WERNEROVÁ Eva, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0006 KA
AWE
ATELIER, spol. s r.o. 
Vodárenská 96, 921 01 Piešťany 
T/F: 033/7728607, M: 0905/507439, e-mail: awe@aweatelier.sk

Žilinský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Zilina

 

MALÁ Blanka, Ing.  - utorizovaný krajinný architekt r. č. 0022 KA
MGM Žilina s.r.o.    
Martina Rázusa 22, 010 01 Žilina, www.mgmzilina.sk
T: 041/5652451, F: 041/5652427, 0905/266823, e-mail: blankamala@stonline.sk

 

PASEČNÝ Peter, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0039 KA
2ka krajinní architekti
Demänová 39, 031 01 Liptovský Mikuláš, www.2ka.sk

M: 0908/581004, e-mail: 2ka@2ka.sk

 

SOBOLA Marek, PhD.,  Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0046 KA
martes FLORA, s.r.o.
M. R. Štefánika 900/22, 010 01 Žilina, www.zahrady.sk
M: 0905/650792, e-mail: mareksobola@gmail.com

 

UHEROVÁ Eva, Ing. - autorizovaný krajinný architekt r. č. 0018 KA

Škultétyho 22, 036 01 Martin
T/F: 043/4230194, M: 0907/461582, e-mail:
uheri@orangemail.sk


Slovenská komora architektov
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú architektúru
Záhradná a krajinná architektúra - firmy
Záhradní architekti


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 04.02.2017