ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  EKO GARTEN
     
     
     
     
     
Zástupca: Ing. Zuzana Kžučárová
Adresa: Kalinčiakova 2, 900 01 Modra
Kraj: Trnavský
Telefón: 033/6475570
Fax: -
Mobil: 0905/829193
Internet: www.architekturazahradna.sk
E-mail: zuklu@centrum.sk
Popis firmy: Záhradný architekt
Návrhy, realizácie a údržba záhrad a verejnej zelene
Návrhy, realizácia a údržba závlah

 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010