ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Okrasná škôlka, Správa mestskej zelene v Košiciach
Zástupca: Štefan Nohaj
Adresa: Bernátovce, 044 13 Valaliky
Kraj: Košický
Telefón: 055/6998040
Fax: -
Mobil: -
Internet: www.smsz.sk
E-mail: smsz@kosice.sk
Popis firmy:

Okrasná škôlka


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010