ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Správa mestskej zelene v Košiciach
Zástupca: Ing. František Tampl
Adresa: Rastislavova 79, 040 01 Košice
Kraj: Košický
Telefón: 055/6221400
Fax: 055/6224557
Mobil: -
Internet: www.smsz.sk
E-mail: smsz@kosice.sk
Popis firmy:

Návrhy, realizácia a údržba záhrad a verejnej zelene
- trávniky, závlahy, jazierka, skalky, strešné záhrady, detské ihriská
Pestovanie, maloobchodný a veľkoobchodný predaj okrasných drevín a kvetín


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010