ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Tatry Garden s. r. o.
     
     
     
     
     
Zástupca: Mgr. Martin Krasuža
Adresa: Slnečná 181/12, 059 52 Stará Lesná
Kraj: Prešovský
Telefón: -
Fax: -
Mobil: 0905/142629
Internet: www.tatrygarden.sk
E-mail: mkrasula@tatrygarden.sk
Popis firmy: Tvorba, údržba a revitalizácia záhrad
Trávniky, závlahy, okrasné jazierka, spevnené plochy
 
 


 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 22.12.2016