ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: AGRION  - Združenie výrobcov a predajcov pôdohospodárskej techniky v SR
Zástupca: Ing. Jaroslav Kulich - vedúci sekretariátu
Adresa: Hlavná ulica 325, 900 41 Rovinka
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/45980187
Fax: 02/45980187
Mobil: 0915/170336
Internet: www.agroobchod.sk
E-mail: agrion@zoznam.sk
Popis firmy:

Združenie AGRION pracuje na princípe záujmovej účasti a jeho členskú základňu tvoria právnické osoby, v súčastnosti združuje 42 podnikateľských subjektov podnikajúcich v oblasti pôdohospodárskej techniky - vo výrobe, službách, či obchode. Organizuje podujetia, zamerané na prezentáciu pôdohospodárskej techniky. Sekretariát poskytuje informačný servis o podnikateľských aktivitách výrobcov a dovozcov pôdohospodárskej techniky, pôsobiacich na trhu Slovenskej republiky.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010