ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

  AGRITAR
Zástupca: RNDr. Juraj Tárnok
Adresa: Dunajský rad 18, 945 04 Nová Stráž
Kraj: Nitriansky
Telefón: 035/7720377
Fax: 035/7720377
Mobil: 0905/401851
Internet: -
E-mail: asgrow@euroweb.sk , bruinsma@euroweb.sk
Popis firmy: - výhradný dovozca a zástupca osivárskych firiem: ASGROW VEGETABLE SEEDS, BRUINSMA SEEDS, HUNG NONG SEEDS
- predaj osiva kukurice, slnečnice a sóje
- predaj záhradníckych substrátov pre zeleninu a kvety
- predaj agrochemikálií
- poradenská činnosť v oblasti pestovania zeleniny, kukurice, slnečnice a sóje  

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010