ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Agros Nova s.r.o.
Zástupca: Ing. Jozef Kuchynka
Adresa: Dlhá 4, 950 50 Nitra
Kraj: Nitriansky
Telefón: 037/6536371
Fax: 037/6536371
Mobil:  
Internet: www.agrosnova.sk
E-mail: office@agrosnova.sk
Popis firmy:

Predaj a servis: špeciálna technika pre vinohrady a ovocné sady, traktory pre vinohrady a ovocné sady, stroje a zariadenia pre vínne pivnice a vinárske závody
Stroje pre vinohradya ovocné sady: drviče, mulčovače, stroje na medzikmienikové obrábanie pôdy, medziriadkové kultivátory, stroje na rez viniča za zelena, postrekovače
Traktory pre vinohrady a ovocné sady Lamborghini
Stroje pre vínne pivnice: nerezové nádrže, vinofikátory, mlynkostopkovače, lisy, sudy
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 24.05.2012