ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  AGROTRANS spol. s.r.o.
Zástupca: Mária Sárkányová
Adresa: Krížna 37, 931 01 Šamorín
Kraj: Trnavský
Telefón: 031/5624836, 5624837
Fax: 031/5501048
Mobil: 0905/649291
Internet: www.agrotrans.sk , www.barenbrug.sk
E-mail: sarkanyova@agrotrans.sk , agrotrans@agrotrans.sk
Popis firmy:

Osivá tráv od firmy Barenbrug: trávne zmesi na trávniky (parková, golfová, regeneračná, športová, univerzálna zmes), úžitkové (na pasenie, kosenie, seno a siláž), do medziradí viníc, ovocných sadov a svahov, osivá lucerny a ďateliny. Osivá zeleniny a kvetov od fy. SEMO Smržice, osivá strukovín a kukurice lahôdkovej od fy. POP-VRIEND.ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 21.02.2011