ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: ARBORÉTUM BOROVÁ HORA
Zástupca: Doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc., riaditeľ
Adresa: Borovianska cesta 2171/66, 960 53 Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Telefón: 045/5320814, 6
Fax: -
Mobil: -
Internet: www.tuzvo.sk/abh
E-mail: arbbh@vsld.tuzvo.sk
Otváracie hodiny: od 1. apríla do 31. októbra:
Po - Pi   7:00 - 15:00 hod.
Popis firmy:

Arborétum Borová hora je celouniverzitným pracoviskom Technickej univerzity vo Zvolene. V celoeurópskom meradle je výnimočné tým, že sa na jeho ploche sústreďujú najmä pôvodné druhy drevín v ich vnútrodruhovej a geografickej premenlivosti. Pestuje sa tu široký sortiment okrasných drevín vhodných pre parkové a sadové úpravy. Osobitne zaujímavá a cenná je zbierka ruží, ktorej základným cieľom je archivovanie odrôd ruží, vyšľachtených na území Českej republiky a Slovenska. Návštevníkov upúta aj zbierka kaktusov a sukulentov umiestnená v skleníku.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010