ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: ARZA - Architektúra záhrad, s.r.o.
Zástupca: Ing. Rastislav Morávek
Adresa: Urbárska 1, 851 10 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: -
Fax: -
Mobil: 0903/416046
Internet: www.architekturazahrad.sk
E-mail: arza@arza.sk
Popis firmy:   Špecializovaná záhradnícka firma ponúka:
- návrhy a riešenie exteriérov sadovníckych úprav verejnej zelene, firemných priestorov a
  rodinných domov
- výsadba stromov, krov, trvaliek počas celého roku, ako aj ich údržbu
- automatizované zavlažovacie systémy a jazierka
- pokládka hotových trávnych kobercov
- strešné záhrady, dendrologický prieskum a inventarizácia zelene

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010