ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

Firma: CENTRUM ROZVOJA ZÁHRADNÍCTVA, spol. s r.o.
Zástupca: RNDr. Ladislav Pecho, CSc.
Adresa: Hornonitrianska 20, 971 01 Prievidza
Kraj: Trenčiansky
Telefón: 046/5488002
Fax: 046/5431575
Mobil: 0905/204908
Internet: www.crz.sk
E-mail: crz@stonline.sk
Popis firmy: Mimoriadne široký sortiment druhov a odrôd veľkého, drobného a menej známeho ovocia, ruže, okrasné dreviny ihličnaté, listnaté, popínavé, vresovištné, trvalky, trávy, cibuľoviny.
Dobierková služba a priamy predaj v sídle spoločnosti.
Špecializácia na jahody, maliny, ríbezle, egreše. Selekcia a produkcia sadeníc tzv. menej pestovaných druhov - gaštan, moruša, oskoruša, mišpuľa, aktinídia, lieska, drieň, čučoriedka, zemolez, ázijské hrušky. Projekcia a realizácia výsadieb.

Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o., Prievidza, www.crz.sk


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010