ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: JURAJ DECHTICKÝ - OKRASNÉ A OVOCNÉ DREVINY
Zástupca: Juraj Dechtický
Adresa: Dedinská 102, 917 05 Trnava
Kraj: Trnavský
Telefón: 033/5584416
Fax: 033/5584416
Mobil: 0905/613448
Internet: dechticky.sk
E-mail: j.dechticky@stonline.sk
Popis firmy: Naša firma predáva ( pestuje ) a dováža pre veľkoobchod a maloobchod okrasné rastliny, listnaté stromy, kry, ruže a ihličnany.
Ďalej v záhradnom centre ponúkame ovocné dreviny, letničky, trvalky, trávy, rašelinové substráty a mulčovacie kôry.
Ponúkame služby záhradného architekta.
Realizujeme sadové úpravy i na základe iných projektov.
Ponúkame poradenskú činnosť v oblasti pestovania okrasných rastlín.

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 07.11.2017