ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  ENVIROCHEM Slovakia, s.r.o.
Zástupca: Radovan Burza
Adresa: Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Kraj: Nitriansky
Telefón: 037/6554080
Fax: 037/6554081
Mobil:  
Internet: www.envirochem.sk
E-mail: envirochem@envirochem.sk
Popis firmy:

Hnojivá:
Buviplant A - tabletované hnojivo pre kvetiny, zeleninu, ovocné a okrasné stromy a vinič
Buviplant F - hnojivo pre trávniky, športové ihriská, golfové ihriská a parky
Buvifer - rýchlorozpustné hnojivo na prihnojovanie rastlín
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 02.06.2012