ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  FLORSAD spol. s r.o.
Zástupca: Ing. Valéria Singhoferová
Adresa: Ivanská 10, 821 04 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/43635527-8, 43413715
Fax: 02/43413715
Mobil: 0903/410535
Internet: www.florsad.sk
E-mail: florsad@florsad.sk
Popis firmy: Záhradná architektúra - projekcia, realizácia, údržba
- návrhy, projekty, realizácia a údržba sadovníckych úprav, poradenská činnosť
- rekonštrukcia záhrad a parkov, dendrologický prieskum a inventarizácia zelene
- realizácia záhrad na kľúč s malou architektúrou a automatickou závlahou
- strešné záhrady, mobilná zeleň
- ochranné vegetačné pásy, biologické rekultivácie
- jazierka, potôčiky a iné vodné prvky


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 02.05.2011