ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

 

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Fructop, spol. s r.o.
Zástupca: Ing. Miloš Šebo
Adresa: 956 34 Ostratice 144
Kraj: Trenčiansky
Telefón: 038/7688149, 038/7688244, 038/7688184
Fax: -
Mobil: 0903/752433
Internet: www.fructop.sk
E-mail: fructop@fructop.sk
Popis firmy:

Ovocná škôlka - výroba a predaj ovocných stromčekov a viniča
Výroba a predaj ovocia, sušeného ovocia a ovocných štiav
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010