ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  GAUDIUM záhradnícky podnik spol. s r.o.
Zástupca: Anna Vavrová, Jozef Gregorovič
Adresa: Prúdová 10, 821 05 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/43412982
Fax: 02/43412982
Mobil: 0903/201322, 0903/406004
Internet: www.gaudium-zahradnictvo.sk
E-mail: info@gaudiumzahrady.sk
Popis firmy:

Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav, údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, zakladanie trávnikov výsevom, ukladaním trávnych kobercov, rekonštrukcia záhrad, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene. Prostredníctvom prevádzky GARDEN CENTRUM Horné Orešany, tel/fax: 033/5588410 - pestovanie a predaj okrasných drevín, predaj pomocného záhradníckeho materiálu,záhradníckych substrátov, rašeliny, mulčovacej kôry apod.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 23.12.2016


 

 

 

 

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: GAUDIUM záhradnícky podnik spol. s r.o.
Zástupca: Anna Vavrová, Jozef Gregorovič
Adresa: Prúdová 10, 821 05 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/43412982
Fax: 02/43412982
Mobil: 0903/201322, 0903/406004
Internet: www.gaudium-zahradnictvo.sk
E-mail: gaudium@gaudium-zahradnictvo.sk
Popis firmy:

Projektovanie a realizácia sadovníckych úprav, údržba súkromnej, verejnej a úžitkovej zelene, zakladanie trávnikov výsevom, ukladaním trávnych kobercov, rekonštrukcia záhrad, dendrologický prieskum, inventarizácia zelene. Prostredníctvom prevádzky GARDEN CENTRUM Horné Orešany, tel/fax: 033/5588410 - pestovanie a predaj okrasných drevín, predaj pomocného záhradníckeho materiálu,záhradníckych substrátov, rašeliny, mulčovacej kôry apod.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 23.12.2016