ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

  GRASRENOV
Zástupca: Ing. Vladimír Šmajstrla, CSc.
Adresa: Pri Sýpke 56, 951 17 Cabaj - Čápor
Kraj: Nitriansky
Telefón: 037/7888010
Fax: 037/7888034
Mobil: -
Internet: www.grasrenov.sk
E-mail: grasrenov@grasrenov.sk
Popis firmy:

Veľkoobchod s najširším sortimentom trávnych miešaniek v malo a veľkoobchodnom balení. Dodávame kompletný sortiment ďatelinovín, ďatelinotrávnych miešaniek a plodín na zelené hnojenie. Rozširujeme ponuku krmív na priamu spotrebu a kŕmných zmesí určených pre konkrétne vtáctvo a hlodavce. Ponúkame komplexný program riešenia všetkých problémov, ktoré vznikajú pri zakladaní, pestovaní a udržiavaní všetkých typov trávnikových porastov.


GRASRENOV, Ing. Vladimír Šmajstrla, Cabaj - Čápor, www.grasrenov.sk


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010