ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


JV INTERSAD, s.r.o., Svätý Jur, www.intersad.sk JV INTERSAD®s.r.o.
Zástupca: Ing. Juraj Valent
Adresa: Na Pažiti 6/D, 900 21 Svätý Jur
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/44970680
Fax: 02/44970330
Mobil: 0905/478943
Internet: www.intersad.sk
E-mail: jv@intersad.sk
Popis firmy:

Realizácia sadových úprav, záhrad, parkov, priemyselných zón a nákupných centier,
Dovoz, predaj a montáž automatických závlahových systémov zn. HUNTER®, NELSON® a komplexných systémov zelených striech zn. NOPHADRAIN®, trávnych osív zn. AROS®.
Spracovanie a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu kompostovaním, veľkokapacitné štiepkovanie a drvenie drevnej hmoty, presádzanie stromov, frézovanie pňov.
Výroba a predaj substrátov, zemín, kompostu, kôry, štiepky, drevnej drviny, hnojív, pôdnych absorbentov – kondicionér. Predaj okrasných drevín, trávnych kobercov.ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 24.02.2012