ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

 

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  KASSER
Zástupca: Dušan Spišák
Adresa: Kavečianska cesta 12, 040 01 Košice
Kraj: Košický
Telefón: 055/6323341
Fax: 055/6323341
Mobil: 0903/901807
Internet: www.zavlazovanie.sk
E-mail: kasser@mail.t-com.sk
Popis firmy:

Zavlažovacie systémy - predaj komponentov
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 28.07.2010