ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

 

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  LESTRA & CO. s.r.o.
Zástupca: Katarína Prítyiová
Adresa: Farské pole 34, 946 51 Nesvady
Kraj: Nitriansky
Telefón: 035/7692565809
Fax: 035/7692055
Mobil: -
Internet: www.lestra.sk
E-mail: lestra@lestra.sk
Popis firmy:

Osivá:
Osivá zeleniny
Osivá kvetov
Osivá liečivých rastlín
Výroba, balenie, veľkoobchod
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 15.12.2010