ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  LIPKA - Záhradná architektúra
Zástupca: Ing. Eugen Lipka
Adresa: Hlavná 462, 900 42 Dunajská Lužná
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/45980794
Fax: 02/45980794
Mobil: 0905/448347
Internet: www.lipka.sk
E-mail: falipka@nextra.sk
Popis firmy: - navrhovanie okrasných záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene
- realizácia okrasných záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene
- údržba okrasných záhrad, parkov a ostatnej verejnej zelene
- export - import okrasných rastlín
- VO a MO okrasných rastlín
- pestovanie okrasných rastlín
- biotechnologické rekultivácie

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010