ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


Firma: MGM Žilina s.r.o.
Zástupca: Ing. Martin Malý, Ing. Blanka Malá
Adresa: Obežná 7, 010 08 Žilina
Kraj: Žilinský
Telefón: 041/5652451
Fax: 041/5652427
Mobil: 0905/652427
Internet: www.mgmzilina.sk
E-mail: mgm@mgmzilina.sk
Popis firmy:

Projekcia, realizácia a údržba exteriérových úprav a verejnej zelene. Komplexné návrhy a riešenie exteriérov, plavecké rybníky, biotopy, voda v každej podobe, kameň rôznych tvárí, strešné záhrady.
Údržbové práce exteriérových úprav a verejnej zelene, čistenie komunikácií, kosenie trávnikov, starostlivosť o dreviny, chemické ošetrovanie, odburiňovanie, odvoz odpadu.
Predaj, servis a poskytovanie služieb s mininakladačmi AVANT TECNO OY.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010