ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

 

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Osivo a.s.
Zástupca: Ing. Martin Krúdy
Adresa: Kalinčiakova 2391, 960 03 Zvolen
Kraj: Banskobystrický
Telefón: 045/5320311
Fax: 045/5401222
Mobil: 0902/902351
Internet: www.osivo.sk
E-mail: krudy@osivo.sk
Popis firmy:

Veľkoobchod osivá a sadba:
- osivo a semená tráv a trávnych zmesí
- sadba zemiakov
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 20.12.2010