ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


PROSYNTETIK, s.r.o., zatrávňovacie systémy FÜTEX ® - logo PROSYNTETIK, s.r.o.
Zástupca: Mgr. Martin Majerský
Adresa: Rezedová 4, 821 01 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón:  
Fax:  
Mobil: 0905/320130
Internet: www.mojtravnik.sk
E-mail: info@prosyntetik.sk
Popis firmy:

Spoločnosť PROSYNTETIK, s.r.o. ponúka výrobu a dodávku zatrávňovacieho systému FÜTEX® - ekologického produktu, vhodného pre zatrávňovanie plôch ako sú záhrady rodinných domov, parky, verejné priestranstvá, ako aj problematické strmé svahy. Zatrávňovací systém FÜTEX® dodávame s ktoroukoľvek trávnou zmesou BARENBRUG.

 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 08.01.2012