ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Roľnícke družstvo podielníkov
Zástupca:  
Adresa: Okružná 784/42, 972 41 Koš
Kraj: Trenčiansky
Telefón: 046/5418427
Fax: 046/5426908
Mobil:  
Internet:  
E-mail: rdp.kos@mail.t-com.sk
Popis firmy:

Výroba a predaj bio hnojiva HUMAVIT
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.10.2011