ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: RONDO, s.r.o.
Zástupca: Ing. Gabriel Badín
Adresa: Pod Rovnicami 21, 841 05 Bratislava 4
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/64533911
Fax: 02/64533912
Mobil: 0905/268078
Internet: .
E-mail: rondosro@stonline.sk
Popis firmy: - orezávanie okrasných stromov a výrub stromov - aj s pomocou vysokozdvižnej plošiny aj s využitím horolezecke techniky, s možnosťou zabezpečenia odvozu a likvidácie drevných zbytkov.
ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010