ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  SCD Slovensko, s.r.o.
Zástupca: Matej Radošovský
Adresa: Andreja Hlinku 1514/19, 951 15 Mojmírovce
Kraj: Nitriansky
Telefón:  
Fax:  
Mobil: 0948/012999
Internet: www.scd-slovensko.sk
E-mail: scd@scd-slovensko.sk
Popis firmy:

Probiotická technológia efektívnych mikroorganizmov.
Riešenie a prevencia chorôb.
Užitočné pôdne baktérie.
Sprístupňovanie anorganických živín.
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 23.06.2011