ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

Firma: Katedra krajinnej a parkovej architektúry FA STU
Zástupca: Doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD., vedúci Ústavu urbanizmu
Adresa: FA STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/57276277
Fax: 02/52921533
Mobil: -
Internet: www.fa.stuba.sk , www.spectra-perseus.sk
E-mail: mala@fa.stuba.sk , finka@fa.stuba.sk
Popis firmy:

Hlavným poľom vzdelávacej pôsobnosti Ústavu urbanizmu FA STU na poli krajinnej,parkovej achitektúry a plánovania je integrácia princípov a metód architektonickej tvorby so zákonitosťami rozvoja prírodných systémov. Toto sa deje prostredníctvom sústavy povinných a voliteľných predmetov v odboroch: architektúra, urbanizmus, dizajn a najmä v samostatnom študijnom odbore Krajinná a záhradná architektúra. Ústav Urbanizmu ponúka Doktorandské štúdium (PhD.) pre odbory krajinného a priestorového plánovania a krajinnej a parkovej architektúry aj v anglickom a nemeckom jazyku.


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG  

©

posledná úprava 19.11.2010