ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  SZIGETI Jozef, Ing.
Zástupca: Ing. Jozef Szigeti
Adresa: ul. generála Klapku 11, 945 01 Komárno
Kraj: Nitriansky
Telefón: 035/7710263
Fax: -
Mobil: 0905/480921, 0905/981269
Internet: www.rumcajs.sk
E-mail: szigeti.ma@gmail.com
Popis firmy:

- pestovanie letničiek, dvojročiek, kaktusov, liečivých rastlín, skalničiek, listnatých kríkov,
  citrusov, paliem, fikusov, cyklámenov, izbových cypruštekov
- predaj ovocných a okrasných drevín, substrátov, mulčovacej kôry, letničiek, kaktusov,
  skalničiek, liečivých rastlín, citrusov, substrátov, trávnych osív, vianočných stromčekov
- záhrady na kľúč (projekcia, výsadba a údržba rastlín, závlahový systém, ..)
- výruby a orezy stromov a kríkov aj v sťažených podmienkach
- zakladanie a údržba trávnikov, kosenie aj v sťaž. podmienkach, záhradnícke poradenstvo


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010