ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


SPOLOČNOSŤ PRE ZÁHRADNÚ A KRAJINNÚ TVORBU, občianske združenie
Zástupca: Ing. Zoltán Balko
Adresa: Tríbečská 1, 924 00 Nitra
Kraj: Nitriansky
Telefón:  
Fax:  
Mobil: 0905/520550
Internet: www.szkt.sk
E-mail: balko.zoltan@gmail.com
Popis firmy:

SKZT vznikla v roku 1994 ako profesné združenie občanov. V organizačnej štruktúre má zriadené 3 sekcie:
1) sekcia správy zelene
2) sekcia záhradnej a krajinnej architektúry,
3) sekcia údržby a realizácie.
Ciele: Šírenie odborných poznatkov, zvyšovanie profesionálnej kvality práce, propagovanie odborného prístupu pri tvorbe a ochrane životného prostredia. Posilnenie spoločenského postavenia odborníkov a ochrana profesných záujmov. Popularizácia problematiky zelene
Účasť na tvorbe legislatívy a pripomienkovanie - stavebný zákon, zákon o ochrane prírody, územnom plánovaní.ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 04.01.2017