ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Troja Záhrady
Zástupca: Ing. Peter Závalec
Adresa: Štúrova 11, 949 01 Nitra
Kraj: Nitriansky
Telefón:  
Fax:  
Mobil: 00421903828513
Internet: troja-zahrady.sk
E-mail: info@troja-zahrady.sk
Popis firmy:

Záhradná a krajinná architektúra
Navrhovanie, realizácia a údržba záhrad, parkov a verejných priestorov.
Špeciálne sadovnícke úpravy.
Odborný rez okrasných a ovocných drevín.
Spižovanie a ošetrovanie stromov horolezeckou metódou.

 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 06.11.2016