ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Záhradkárske potreby
Zástupca: Jozef Stančok
Adresa: Hlavné námestie 11 (vchod odzadu budovy), 979 01 Rimavská Sobota
Kraj: Banskobystrický
Telefón: 047/5622964
Fax:  
Mobil:  
Internet:  
E-mail: jozef.stancok@post.sk
Popis firmy:

Záhradkárske potreby:
- substráty
- hnojivá
- postreky
- kvetináče
- osivá, semená a sadivá kvetov a zeleniny
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 27.09.2012