ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  Záhradník Urban
Zástupca: Jozef Urban
Adresa: Javorová ulica 460, 951 33 Hájske
Kraj: Nitriansky
Telefón: 037/7819122
Fax:  
Mobil: 0903/227805
Internet: www.zahradnik-urban.sk
E-mail: jurban@centrum.sk
Popis firmy:

Trávniky - zakladanie a údržba trávnikov
Zakladanie a údržba záhrad - jazierka, skalky, vresoviská, ...
Návrh a realizácia závlah
Okrasné dreviny
 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS Š

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 24.05.2012