ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  ZEOCEM, a.s.
Zástupca: Ing. Marek Vida
Adresa: 094 34 Bystré 282
Kraj: Prešovský
Telefón: 057/4492643
Fax: 057/4452679
Mobil: -
Internet: www.zeocem.sk
E-mail: zeocem@zeocem.sk
Popis firmy:

Ťažba a spracovanie prírod. minerálu klinoptilolitu (zeolit), výroba a predaj širokého sortimentu zeolitových produktov pre záhradkárstvo a pôdohospodárstvo.
Mitchurin + KlinoFert - nová rada NPK hnojív s postupným uvoľňovaním živín
ZeoSand - zeolitový piesok na zaťažované trávnaté plochy a ihriská
ZeoGravel - drenáž na zakladanie trávnikov, komponent do pôd. substrátov
FloraStone - drť do kvetináčov proti vysúšaniu pôdy, dekoračný materiál


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010