ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  ZVÄZ VINOHRADNÍKOV SLOVENSKA
Zástupca: JUDr. Igor Mancel
Adresa: Šafárikovo nám. 4, 811 02 Bratislava, korešpondečná adresa: Polianky 5, 841 01 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/52963184
Fax: 02/52963184
Mobil: 0903/202868
Internet: www.zvazvinohradnikov.sk
E-mail: zvazvinohradnikov@gmail.com
Popis firmy:

Zväz chráni oprávnené záujmy členov a spolupodieľa sa na tvorbe vinohradnícko - vinárskej politiky, vytvára podmienky pre spoluprácu svojich členov v podnikateľskej oblasti, zabezpečuje transfer informácií a osvetovú činnosť, spolupracuje pri vinohradnícko - vinárskej legislatíve, napomáha sprostredkovanie priamych obchodných vzťahov, spolupracuje s partnerskými a príbuznými profesnými zväzmi, s vedecko-výskumnými inštitúciami a regionálnymi organizáciami s obdobnou náplňou.


 ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 20.12.2010