ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov

 

GÄRTNERKATALOG

HORTICULTURE CATALOGUE

KERTÉSZETI KATALÓGUS


  ZVÄZ VÝROBCOV HROZNA A VÍNA NA SLOVENSKU
Zástupca: Ing.. J. Pátková, PhD, výkonná riaditeľka
Adresa: Matúškova 25, 833 11 Bratislava
Kraj: Bratislavský
Telefón: 02/54651987
Fax: 02/54651988
Mobil: 0903/125217
Internet: http://zvhv.sk
E-mail: patkova@kbb.sk
Popis firmy:

- zastupuje záujmy členov Zväzu vo vzťahu k orgánom štátnej správy, najmä v oblasti daňovej a colnej, tiež v oblasti tvorby noriem akosti, zdravotných predpisov a ochranných známok
- podieľa sa na tvorbe a novelizácii právnych predpisov súvisiacich s podnikateľskou činnosťou členov
- zaisťuje ostatné služby na základe konkrétnych požiadaviek členov Zväzu
- prehlbuje spoluprácu s partnerskými zväzmi a ďalšími orgánmi a organizáciamiZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.11.2010