ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
FLORA CUP
 

.

.

.Mária Terézia 13.05.1717 - 29.11.1780

 

FLORA CUP 2017 - Jej veličenstvo Mária Terézia
- 22.ročník súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
Termín: 04.05.2017

Čas súťaže: 11:00 – 16:15 hod. Vyhlásenie výsledkov: 19:00 hod.

Termín uzávierky pre súťažiacich: 31.03.2017

Miesto: Bratislava,  Incheba Expo,  na výstave Flóra Bratislava 2017

Kategórie súťažiacich: Juniori, Seniori


 


Aktualizované 8.5.2017

Výsledky:

Senior
1) Eva Slocíková, , Kvety - Záhrada, s. r. o., Bytča
2) Mário Maška, Kvetinárstvo Orchidea, Trnava
3) Patrik Komár, FZKI, SPU Nitra

Junior
1) Daniela Rúžičková, SZአPiešťany
2) Peter Morvay, SZአPiešťany
3) Terézia Heltková, SOŠ Rakovice
 


 

Termín 04. 05. 2017
Miesto konania Flóra Bratislava 2017, Výstavné a kongresové centrum Incheba, Viedenská 7, hala B
Prezentácia 11:00 hod.
Začiatok súťaže 11:15 hod.
Prestávka 12:45 - 15 min.

 

Organizačné pokyny

Uzávierka súťaže je 31.marca 2017.

Prihlášky posielajte na adresu:

Kulla, Trnavská cesta 110/B, 821 01  Bratislava alebo info@kulla.eu

Počet súťažiacich je neobmedzený.

Súťažné práce budú vystavené počas výstavy Flóra Bratislava 2017, súťažiaci sú preto povinní poskytnúť práce po dobu výstavy. Vlastné pomôcky použité v aranžmánoch si súťažiaci môžu vyzdvihnúť do 7dní po skončení veľtrhu v Záhradnom centre KULLA, na Trnavskej ceste 100 v  Bratislave. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 02/4341 3329, 0903 438 433, alebo prostredníctvom mailu: info@kulla.eu

V prípade, že sa neprihlási dostatočný počet súťažiacich v danej kategórii, organizátor môže jednotlivú kategóriu zrušiť.
 
Vyhlásenie výsledkov Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdanie cien za práce  umiestnené na prvých troch miestach bude 4. mája 2017 o 19:00 hod vo Výstavnom a kongresovom centre Incheba. Víťazné práce budú odmenené atraktívnymi cenami a vystavené v priestoroch veľtrhu Flóra Bratislava 2017, počas  ktorého budú predstavené širokej verejnosti
 
Kategórie

JUNIOR – študenti stredných záhradníckych škôl a učilíšť bez obmedzenia veku

SENIOR – profesionálni floristi, zamestnanci záhradníckych firiem a kvetinárstiev
 
Hodnotiaca porota Odborná porota a technická komisia bude zostavená z profesionálov pôsobiacich v oblasti floristiky.
 
Kritériá hodnotenia

Účastníci súťažia pod vylosovanými číslami za účasti verejnosti.

Hodnotenie súťažných prác bude podľa hodnotiaceho systému Európskej federácie profesionálnych floristických asociácií FLORINT.

Bližšie informácie o hodnotení ako aj o členoch poroty budú zasielané prihláseným súťažiacim v priebehu marca.
 
Otázky a odpovede prípade otázok týkajúcich sa tém treba písomnou formou poslať na adresu info@sakf.sk , kde budú otázky zhromaždené a odpovede budú posielané formou emailu. Otázky a odpovede budú posielané všetkým súťažiacim v dvoch termínoch. Prvý súbor odpovedí bude 31.3.2017 a druhý súbor 14.4.2017. Po týchto termínoch už nebude možné získať odpovede na Vaše otázky!
 
Propagácia

Súťažiaci garantuje organizátorovi právo na neodvolateľné, trvalé a bezplatné použitie fotografie vrátane reprodukcie, úprav, zobrazenia a publikovania a iného využitia súťažných prác vo všetkých médiách a celosvetovo. Právo zahŕňa zmenu veľkosti fotografie, orezanie, komprimáciu, editáciu, pridanie titulku, loga alebo iné úpravy.
Fotografovaním súťažných prác súťažiacemu nevzniká žiadne právo na odmenu, honorár alebo iné nároky akejkoľvek povahy. Toto platí i pre akékoľvek ďalšie použitie fotografie organizátorom.

Používanie mobilných telefónov počas súťaže je striktne zakázané!
 

 

Mária Terézia (nem. Maria Theresia; * 13. máj 1717, Viedeň – † 29. november 1780, Viedeň) bola uhorská (1740 – 1780, ako Mária II. Terézia) a česká (1740 – 1780) kráľovná z rodu Habsburgovcov a rakúska arcivojvodkyňa od roku 1740. Bola to jediná žena, ktorá vládla na českom tróne. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska [1]. V roku 1736 sa stala manželkou Františka I. Lotrinského, s ktorým mala 16 detí. Často je označovaná ako „Matka dvoch cisárov“. Jej manžel sa 13. septembra 1745 stal rímskonemeckým cisárom.

Mária Terézia sa pričinila o ekonomické a školské reformy, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva a zreorganizovala armádu. Pokračujúci konflikt s Pruským kráľovstvom viedol až k sedemročnej vojne, ktorá prebiehala v rokoch 1756  1763 a skončila neúspechom habsburskej monarchie. Tento konflikt neskôr vyústil k vojne o bavorské dedičstvo. Podľa uzavretého mieru musela Mária Terézia odstúpiť Prusku hospodársky dôležité Sliezsko. Oficiálne sa stala cisárovnou až po smrti svojho manžela, Františka I. Lotrinského, rímskonemeckého cisára, v roku 1765 a titul zdieľala so svojím synom, Jozefom. Mária Terézia kritizovala mnohé z reforiem a činností syna Jozefa, ale súhlasila s rozdelením Poľska v roku 1772. Stala sa kľúčovou postavou v politike 18. storočia v Európe a Habsburskej monarchii priniesla jednotnosť. Bola považovaná za jednu z najschopnejších panovníkov vtedajších krajín a aj v súčasnosti sa o nej hovorí ako o jednej z najvýznamnejších panovníkov z Habsburského rodu. Z jej detí sa najznámejšími stali Mária Antoinetta, francúzska kráľovná, Jozef II. Habsburský, rímskonemecký cisár, a Leopold II. Okrem nemčiny plynulo hovorila po taliansky, francúzsky, ale aj po španielsky a latinsky.
Zdroj:
Wikipedia

SÚŤAŽNÉ TÉMY

Téma č.1 VIVAT MÁRIA TERÉZIA Začiatok 11:15 hod.
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť kvetinový obraz pri príležitosti korunovácie Márie Terézie za uhorskú kráľovnú.
Technika

ľubovoľná
tvar nie je daný
veľkosť má byť 0,70 - 0,75 x 0,50 m

môže to byť jeden obraz alebo viac rôznych malých obrazov, ktoré budú tvoriť jeden veľký obraz –
jeden spojený celok.
Materiál

účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,

rám obrazu zabezpečí v kategórii juniori organizátor
Príprava

rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom.

Konštrukcia či aranžérsky materiál môžu byť predpripravené.
Pracovný čas 90 min.

 

Téma č.2 LESK Začiatok 13:00 hod.
Kategória junior, senior
Cieľ vytvoriť tiaru, ktorú dostala, jej veličenstvo, ako darček od svojho manžela cisára Františka I. Lotrinského.
Technika drôtovaním, lepením a naväzovaním
Materiál účastník si zabezpečí živý rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,  výber rastlinného materiálu musí vydržať minimálne 4dni.
Príprava rastliny nesmú byť vopred pripravené iným spôsobom, či iný materiál, konštrukcia je povolená
Pracovný čas 90 min.

 

Téma č.3 POMPÉZNOSŤ Začiatok 14:45 hod.
Kategória junior, senior
Cieľ Význam slova pompéznosť je okázalý, honosný, nádherný. Taká mala byť aj kytica pre jej veličenstvo Máriu Teréziu.
Technika

voľne viazaná

tvar - okrúhla
Materiál účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,
Príprava

účastník si zabezpečí vhodnú sklenenú nádobu  na kyticu,

rastlinný materiál môže byť vopred pripravený ( zarezanie, očistenie, nie nadrôtovanie )
Pracovný čas 45 min.

 

Téma č.4 HOJNOSŤ Začiatok 15:30 hod.
Kategória senior
Cieľ vytvoriť zosadzovanú dekoráciu, ktorá vhodne doplní exteriér barokovej záhrady na Bratislavskom hrade pri príležitosti korunovácie.
Technika

vysadzovaním, veľkosť nádoby 37x43cm,

veľkosť plochy: 1,00 x 1,00m
Materiál

účastník si zabezpečí rastlinný a pomocný materiál, pomôcky, apod.,

Nádobu dodá organizátor.
Príprava rastlinný materiál nemôže byť vopred pripravený
Pracovný čas 45 min.

foto v príprave

             

 

 

kULLA SK, s.r.o., logo Organizátor:
KULLA SK, s.r.o.,
Miroslava Grožajová, Trnavská cesta 100/B, 82101 Bratislava, www.kulla.eu
T: 00421233014401, M: 00421903438433, e-mail: flora@kulla.eu

Slovenská asociácia kvetinárov a floristov, logo

Odborný garant:
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV,
Brezová 2, 921 01 Piešťany, www.sakf.sk
M: +421905393782, e-mail: info@sakf.sk

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 08.05.2017