ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Literatúra, tlač, kalendáre, CD-ROMy, ...
 

Literatur, Presse, CD rom, ...

Literature, print, CD ROM, ...

Irodalom, sajtó, CD ROM, ...


  Ampelografia Slovenska - kniha o odrodách viniča

Učebnica arboristiky

 

CD ROM ČASOPIS KALENDÁR KATALÓG KNIHY

CD ROM

CD / CD / CD 

PASIČ, s.r.o., Nitra

CD - ARBORIUS   
Multimediálny atlas základných listnatých drevín na CD (český jazyk), originálna fotodokumentácia   
PASIČ, s.r.o., Marián Stesňák
Pražská 11, 949 01 Nitra
T: 037/6578891, F: 037/6578892, M: 0908/628414, e-mail: nitra@pasic.cz

PASIČ, s.r.o., Nitra

CD - CONIFERA   
Úplný atlas ihličnatých drevín na CD (český jazyk), zoznam latinských názvov a synoným   
PASIČ, s.r.o., Marián Stesňák
Pražská 11, 949 01 Nitra,
T: 037/6578891, F: 037/6578892, M: 0908/628414, e-mail: nitra@pasic.cz

 

CD - Databáze okrasných dřevin   
Dendrologické popisy viac ako 15 000 taxonov okrasných drevín, prepojenie s aplikáciou Sadovnická projekce   
cena: PROFI Plus 6 890,00 Kč, PROFI Standard 4 890,00 Kč, HOBBY 1980,00 Kč; do 30.11.2004 zľavy  
Ing. Jindřich Košner

Jungmanova 1258, 363 01 Ostrov, Česká republika, www.okrasne-dreviny.cz
M: +420 776 105304, e-mail:
kosner@volny.cz

 

OBRÁZKOVÝ KATALÓG DREVÍN    
Obsahuje: popis firmy, podrobné kontakty, špeciality firmy; digitálne fotografie drevín prevažne z našej vlastnej produkcie; ponuku; zaujímavosti; názor liečiteľa na jednotlivé dreviny
WEIGELA, spol. s.r.o., Lipová 136, 951 76 Tesárske Mlyňany, www.weigela.sk
T/F: 037/6334481, M: 0905/647093, e-mail: weigela@ba.psg.sk  

 

SADOVNICKÁ PROJEKCE    
Profesionálny program na navrhovanie záhrad a parkov s možnosťou modelovania terénu
5xP s.r.o., Zlatovská 35, 911 05 Trenčín, www.5xp.sk 
T/F: 032/6529130, 6529132, 6524584, M: 0905/158740, 0905/327472, e-mail: 5xp@psg.sk

 

VINIČ HROZNORODÝ
Takmer úplná encyklopédia o viniči, vinohradníctve, vinárstve, je tam všetko - od histórie, cez pestovanie, hnojenie, ochranu, ampelografiu az spracovanie, nechýba legislatíva a par "drobnosti" z kapitoly tzv. vinárske všeličo.    
ÚVTIP,
Samova 9, 950 10 Nitra, Ing. Richard Stiffel, Samova 9, 950 10 Nitra, www.uvtip.sk
T: 037/7721807, F: 037/7721742, e-mail: stiffel@uvtip.sk

ČASOPIS

Periodical / Zeitschrift/ 

 

Agrobioenergia
Časopis Združenia pre poľnohospodársku biomasu
Info: AGROBIOENERGIA, Združenie pre poľnohospodársku biomasu, Ing. Štefan Pepich, 900 41 Rovinka 326
M: 0907 158 005, e-mail: pepich@sktc-106.sk

 

BONSAJ A ČAJ
Magazín pre inšpiráciu a chuť do života

FLORISTIKA - Odborný časopis pre floristov a kvetinárov

FLORISTIKA
Dvojmesačník pre kvetinárov a floristov
PROFI PRESS, s.r.o., Ing. Martin Sedláček Drtinova 8, 150 00 Praha 5, http://www.agroweb.cz/zahradnictvi/
T: 00 420 227018345, F: 00 420 227018310, e-mail: zahradnictvi@agroweb.cz

 

GREEN
Časopis Českého svazu greenkeeperů

 

HOLLAND FLOWER
Štvrťročník Holandskej kvetinovej kancelárie 
Action Global Communications Slovakia, s.r.o.
Nám. 1. mája 6, 811 06 Bratislava

 

BYDLÍME S KVĚVETINAMI
Časopis prináša informácie o izbových a balkónových rastlinách a aranžovaní.

BURDA PRAHA, s.r.o., Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, www.burda.cz
T: +420 221 589 111, 296 521 111, F: +420 296 521 296, 221 589 368, e-mail:
dvorak@burda.cz

 

Kvety a záhrada
Časopis, ktorý ste si obľúbili 
Engo s.r.o.
Spartakovská 39, 917 00 Trnava, www.engo.sk

 

NAŠE KRÁSNÁ ZAHRADA
Najväčší európsky magazín o záhradách 
BURDA PRAHA, s.r.o., Luxembourg Plaza, Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, www.burda.cz
T: +420 221 589 111, 296 521 111, F: +420 296 521 296, 221 589 368, e-mail:
dvorak@burda.cz

PROFI FLORISTA - Časopis pre profesionálnych aranžérov a floristov

PROFI FLORISTA
Časopis pre profesionálnych aranžérov a floristov 
MM Media, s. r. o., Ing. Miroslav Mokoš Újezd 23, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, www.profiflorista.sk
T/F: +420 257 211 132, M: +420 602 680 839, e-mail: miroslav.mokos@profiflorista.sk

Sady a vinice, Všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča

SADY A VINICE
Všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča 
Naše pole, s.r.o., Mgr. Veronika Toroková, P. O. Box 57F, 949 58 Nitra, www.sadyavinice.sk,
T: 037/7784244, M: 0905/405995, e-mail: torokova@nasepole.sk

 

STYLOVÁ ZAHRADA
návrh - realizácia - údržba 
EPN INTERNATIONAL s.r.o.
Šlechtitelu 6, 772 00 Olomouc

 

SVĚT EXOTICKÝCH ROSTLIN
Časopis pre milovníkov (nie len) exotických rastlín
Vydavateľ: Polygrafia Přerov v.o.s., 9. května 40, Přerov 750 00, ČR, www.svet-rostlin.sk
T: +420 581 209 450, F: 581 204 662, e-mail: svet-rostlin@svet-rostlin.cz
Predplatné: ABOPRESS, s.r.o., Radlinského 27, P.O.BOX 183, 830 00 Bratislava, e-mail: abopress@napri.sk

 

VINAŘSKÝ OBZOR
Odborný časopis pre vinohradníkov, pivničné hospodárstvo a obchod s vínom
periodicita: 12x ročne, Český jazyk
Vinařský obzor, Ing. Richard Stávek, P.O.Box 34, Žižkovská 1275, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika
T: +420 519 348 980, F: +420 519 348 980, e-mail: info@vinarskyobzor.cz, www.vinarskyobzor.cz

Vinic a víno, Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov

Vinič a víno
Odborný časopis pre vinohradníkov a vinárov 
Vinič a víno, Ing. Zdenka Šuranská, šéfredaktorka   
Kuklovská 31, 841 04 Bratislava  

 

VÍNO REVUE
Časopis pre potešenie z vína
SIGNUM, Dušek Jindřich, Šárka Dušková
P. O. BOX 21, 252 63 Roztoky u Prahy, www.vinorevue.cz

T: +420 220 910 324, e-mail: duskova@vinorevue.cz

 

VÍNO&STYL
Odborný časopis pre vinárov 
periodicita: 6x ročne, cena: 129,- Sk, formát: A4                      
OMEGA PUBLISHING GROUP, s.r.o.
, MgA. Radana Vítková
P. O. BOX 104, Bubenské nábřeží 306/13, 170 04 Praha 7, www.vinoastyl.cz
T: +420 283 8715 640, F: +420 283871641, e-mail: info@vinoastyl.cz 

 

ZAHRADA
Špeciál časopisu Střecha nad hlavou 
ROOF, spol. s r.o.
Malá Štepánskaá 17, 120 79 Praha 2

 

ZAHRADA-PARK-KRAJINA
Odborný časopis odboru sadovníctvo a krajinárstvoi 
SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU,
 občanské sdružení, Staropramenná 29, 150 00 Praha 5 -Smíchov
T/F:  +420 257 324 124; e-mail: kancelar@szkt.cz , www.szkt.cz

 

ZÁHRADKÁR
Rrodinný magazín nielen pre záhradkárov  
SPOLOČNOSŤ 7   plus, s.r.o.

Panónska cesta 9, 825 32 Bratislava 5

Zahradníctví - Mesačník pre ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkárstvo

ZAHRADNICTVÍ
Mesačník pre ovocinárstvo, zeleninárstvo, kvetinárstvo a škôlkárstvo 
PROFI PRESS, s.r.o., Ing. Martin Sedláček Drtinova 8, 150 00 Praha 5, http://www.agroweb.cz/zahradnictvi/
T: 00 420 227018345, F: 00 420 227018310, e-mail: zahradnictvi@agroweb.cz

KALENDÁR

Calendar / Kalender /

Zahradnicky kalendář 2013 titulka

ZAHRADNICKÝ KALENDÁŘ 2013
6. ročník
PRO VOBIS, s.r.o., Kladenská 29, 160 00 Praha 6, www.provobis.cz
T/F: +420 223 008 120, www.zahradnickykalendar.cz

KATALÓG

Catalogue / Katalog / Katalógus

www.hortiflora.cz

HORTI & FLORA REGISTR
Firemný sprievodca pre okrasné záhradníctvo a súvisiace odbory v ČR
HORTIFLORA REGISTR, s.r.o., Tomáš Smělý, Hradecká 1383, 535 01 Přelouč, www.hortiflora.cz
T/F: +420 466 958 968, 466 958 999, hortiflora@hortiflora.cz

 

Teleadresowy Katalog Firm Ogrodniczych
Katalóg záhradníckych firiem v Poľsku 
FLORAMEDIA POLSKA, s.p. z o.o., ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice, www.infoflora.pl
T: +48 46 834 86 20-1, F: +48 46 834 86 22, e-mail: floramedia@floramedia.pl

 

KATALÓG RODINNÝCH DOMOV
Katalóg 580 projektov rodinných domov 
EUROLINE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, www.euroline.sk
Vydavateľ katalógu

 

RASTLINKY DO SCHRÁNKY
Zásielkový katalóg okrasných rastlín 
FLORA EXOTIKA,
Ing. Erich Seemann, Tajovského 19, 811 04 Bratislava,  www.rastlinky.sk   
T: 02/54651414, F: 02/54651416, M: 0907/706104, e-mail:
info@floraexotika.sk

 

STARKL
Zásielkový katalóg okrasných rastlín 
STARKL ZÁHRADNÍK, s.r.o. , Nádražná 36, 900 28 Ivanka pri Dunaji, www.starkl.com  
T: 02/45944797, 45944897, F: 02/45944896, e-mail: slovensko@starkl.com

www.kvetinarstva.sk

KVETINÁRSTVA
Katalóg firiem na internete zaoberajúcich sa kvetmi a aranžovaním
HORTISERVIS, Ing. Ján Šperka, Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, www.hortiservis.sk , www.kvetinarstva.sk
T: 048/4148670, M: 0903/506421, e-mail: hortiservis@hortiservis.sk

www.zk.sk

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
HORTISERVIS, Ing. Ján Šperka, Tr. SNP 75, 974 01 Banská Bystrica, www.zk.sk
T: 048/4148670, M: 0903/506421, e-mail:
info@zk.sk

KNIHY

Bücher / Books / Könyveit

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA - kniha o odrodách viniča

AMPELOGRAFIA SLOVENSKA
Kniha o odrodách viniča 
Ing. Rastislav Šimora, Kapitulská 19, SK - 811 01 Bratislava 1, www.ampelografia.szm.com
T: 02/44254672, M: 0910/300897, e-mail: ampelografia@szm.sk

ISA Slovensko

ARBORISTICKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK
Arboristický, česko-anglický, anglicko-český, výkladový slovník 
Info: ISA Slovensko, Stredná záhradnícka škola, Tomáš Fraňo, Brezová 2, 921 77 Piešťany, www.isa-arbor.sk
T : 033/762 56 95, F : 033/762 15 16, e-mail: office@isa-arbor.sk
  CELOROČNÁ OCHRANA ZÁHRADNÝCH PLODÍN
Príručka ochrany záhradných plodín proti chorobám, škodcom a burinámi 
M-EDIT-OR, Ing. Juraj Matlák
Gessayova 37, 851 03 Bratislava
  CONIFERS   
Encyklopédia konifer a kultivarový sortiment ihličín (anglický jazyk)  
cena za dva diely: 8 500,- Sk (bez DPH)    
PASIČ, s.r.o., Marián Stesňák
Pražská 11, 949 01 Nitra
T: 037/6578891, F: 037/6578892, M: 0908/628414, e-mail: nitra@pasic.cz
  EKOLOGICKÉ PESTOVANIE ZEMIAKOV
Metodika o pestovaní zemiakov aj z ekologického hľadiska, vhodné pre záhradkárov a záujemcov o pestovanie zemiakov aj v iných oblastiach ako je tradičná zemiakárska oblasť Slovenska
formát: A5, 100 strán, brožúra, cena: 80,- Sk                  
ÚVTIP, Samova 9, 950 10 Nitra, Ing. Richard Stiffel
Samova 9, 950 10 Nitra, www.uvtip.sk
T: 037/7721807, F: 037/7721742, e-mail: stiffel@uvtip.sk
 
  KORENINOVÉ RASTLINY
Metodika o pestovaní korenín, charakteristika, hodnotenie, prehľad technológie 12 najznámejších druhov
formát: A5, 150 strán, brožúra, cena: 145,- Sk                  
ÚVTIP, Samova 9, 950 10 Nitra, Ing. Richard Stiffel
Samova 9, 950 10 Nitra, www.uvtip.sk
T: 037/7721807, F: 037/7721742, e-mail: stiffel@uvtip.sk
 
  LISTINA REGISTROVANÝCH ODRÔD 2005  
Zoznam registrovaných a novoregistrovaných odrôd poľných plodín, zelenín, koreninových a technických plodín, liečivých rastlín, ovocia, viniča hroznorodého a okrasných rastlín, cena 190,- Sk    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk    
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  LISTINA REGISTROVANÝCH ODRÔD 2006  
Zoznam registrovaných a novoregistrovaných odrôd poľných plodín, zelenín, koreninových a technických plodín, liečivých rastlín, ovocia, viniča hroznorodého a okrasných rastlín, cena 275,- Sk    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk    
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  METODICKÉ PRÍRUČKY PRE OCHRANU RASTLÍN  
Časť II. - HERBICÍDY 2005, vydané IV/2005, cena 305,- Sk
Časť II.
- ZOOCÍDY 200
6, termín vydania IX-X/2006, cena cca 270,- Sk
Časť III. - FUNGICÍDY 2006, vydané V/2005, cena 255,- Sk
Príručky vychádzajú aktualizované každý druhý rok.  
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  OCHRANA DREVÍN
Priblíženie základných zmien v legislatívnej oblasti ochrany drevín vyplývajúcich z nového zákona o ochrane prírody a krajiny a niektorých základných postupov starostlivosti o stromy. 
Informácie:
Regionálne enviromentálne centrum Slovensko
, Ing. Zuzana Hudeková.
Vysoká 18, 811 06 Bratislava, www.zelen.sk
T: 02/52632942, F: 02/52964208, e-mail: zhudekova@yahoo.com

ISA Slovensko

UČEBNICA ARBORISTIKY
Prvá slovenská učebnica arboristiky je voľným prekladom publikácie ISA Certified Arborist Study Guide. Cena: 55,- €
Info: ISA Slovensko, Stredná záhradnícka škola, Tomáš Fraňo, Brezová 2, 921 77 Piešťany,
www.isa-arbor.sk
T : 033/762 56 95, F : 033/762 15 16, e-mail:
office@isa-arbor.sk
  Víno & Gastronómia  
Prináša základné informácie o degustácii vína, harmónii vína a jedla, pôsobenie vína na zdravie človeka, ...  
cena: 100,- Sk + poštovné                      
Vinič a víno   

Kuklovská 31, 841 04 Bratislava  
T/F: 02/65421224, M: 0905/643563, 0905/226290, e-mail: vinicavino@slovanet.sk
  ZÁKLADY RASTLINNEJ VÝROBY
Ide o najnovšie poznatky z oblasti všeobecnej a špeciálnej RV ("rastlinnú výrobu v kocke") tiež sa tomu môže hovoriť "agronomický zápisník" /pomôcka pre študentov a farmárov/
formát: A5, 100 strán, brožúra                  
ÚVTIP, Samova 9, 950 10 Nitra, Ing. Richard Stiffel
Samova 9, 950 10 Nitra, www.uvtip.sk
T: 037/7721807, F: 037/7721742, e-mail: stiffel@uvtip.sk  
     
  ZOZNAM A ROZSAH POUŽITIA POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN  A INÝCH PRÍPRAVKOV 2006
Kompletný zoznam prípravkov proti škodcom, chorobám a burinám, ktoré je je možné uvádzať do obehu v SR,    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  DOPLNOK 1/2006 K ZOZNAMU A ROZSAHU POUŽITIA POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
Kompletný zoznam prípravkov proti škodcom, chorobám a burinám, ktoré je je možné uvádzať do obehu v SR, termín vydania IX/2006    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  DOPLNOK 2/2006 K ZOZNAMU A ROZSAHU POUŽITIA POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
Kompletný zoznam prípravkov proti škodcom, chorobám a burinám, ktoré je je možné uvádzať do obehu v SR, , termín vydania XI/2006    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  DOPLNOK 3/2006 K ZOZNAMU A ROZSAHU POUŽITIA POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
Kompletný zoznam prípravkov proti škodcom, chorobám a burinám, ktoré je je možné uvádzať do obehu v SR, , termín vydania XII/2006   
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk
  DOPLNOK 4/2006 K ZOZNAMU A ROZSAHU POUŽITIA POVOLENÝCH PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN
Kompletný zoznam prípravkov proti škodcom, chorobám a burinám, ktoré je je možné uvádzať do obehu v SR, , termín vydania I/2007    
AT PUBLISHING   
Rovniankova 5, P.O. BOX 179, 852 99 Bratislava 5, www.atpublishing.sk     
T/F: 02/63821763, e-mail:
marta.horvathova@atpublishing.sk

Stromy pro sídla a krajinu

STROMY PRO SÍDLA A KRAJINU
Súťaž o knihu Stromy pro sídla a krajinu
Vydavatelství Baštan, Ing. Jiří Novotný, Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, www.vydavatelstvibastan.cz
T: +420 585 423 885, +420 605 845 152, e-mail: novotny@vydavatelstvibastan.cz

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 19.02.2013