.
 

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
MELIORÁCIE
 

 

GÄRTNERKATALOG HORTICULTURE CATALOGUE KERTÉSZETI KATALÓGUS
Melioration Amelioration Talajavítás

       

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Banskobystrický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Banska Bystrica

 

 

Bratislavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Bratislava

 

 

Košický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Kosice

 

 

Nitriansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Nitra

 

                      

Prešovský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Presov

 

 

Trenčiansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trencin

 

BIOKONZULT, s.r.o., Dolné Srnie  
Odvodňovanie, realizácia veľkoplošných závlah  

Trnavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trnava

 

NETAFIM Slovakia, s.r.o., Trnava          
Kvapková závlaha, projekcia, ND, vodorozpustné hnojivá, poľnohospodárska fólia, odborný servis, ...   

Žilinský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Zilina

 

BOREA, spol. s r.o., Závažná Poruba    
Protierózna ochrana a zatrávňovanie strmých svahov, cestných telies, brehov vodných tokov, zjazdoviek a iných svahov. 

 

MGM Žilina s.r.o., Žilina   [info]    
Projekcia, realizácia a údržba exteriérových úprav a verejnej zelene. Predaj, servis a poskytovanie služieb s mininakladačmi. Meliorácie.

REAL GARDEN, Róth Zdenko, Východná, www.realgarden.sk

REAL GARDEN, Róth Zdenko, Východná     [info]            
Návrhy, realizácia a údržba záhrad, sadov, parkov a mestskej zelene. Poradenstvo v oblasti záhradníctva


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 18.08.2011