ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Ovocný sad

Orchard

Obstgarden

Gyümölcsöskert


 

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský

Banskobystrický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Banska Bystrica

 

GEMERPRODUKT Valice – OVD, Káloša - Nižné Valice [info]
Ovocný sad. Pestovanie, skladovanie a predaj: Jablká, hrušky, broskyne, višne, čerešne, slivky, marhule.
Výroba a predaj: ovocné šťavy a víno.

Bratislavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Bratislava

 

Nitriansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Nitra

 

Hronfruct Levice, a.s., Podlužany [info]
Ovocný sad.
Pestovanie a predaj: jablká.

Prešovský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Presov

 

 

Trenčiansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trencin

 

Fructop, spol. s r.o., Malé Ostratice [info]
Ovocný sad. Pestovanie: jablone, hrušky, jahody.
Výroba a predaj ovocia, sušeného ovocia a ovocných štiav.

Trnavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trnava

 

AGROFRUCT, spol. s r.o., Čierna Voda [info]
Ovocný sad.
Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, hnojív, substrátov, poradenská činnosť, realizácia sadových úprav

BARENBRUG, osivá tráv a trávnych zmesí


AGROTRANS, spol. s.r.o., Šamorín
     [info
Holandské osivá tráv a trávne zmesi na zatrávnenie medziradí v ovocných sadoch PROSOIL - suchovzdornosť, malé prírastky hmoty, súdržná mačina, zabraňuje erózii pôdy, zabraňuje výparu pôdy, znáša ušliapavanie, výborná mrazuvzdornosť, zvyšuje obsah štiav a cukru v plodoch

 

PLANTEX s.r.o., Veselé pri Piešťanoch   [info]
Výroba a predaj ovocných a okrasných drevín, výsadby záhrad a poradenská činnosť na zakladanie ovocných sadov.

Žilinský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Zilina

 

 


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 06.03.2017