ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Záhradnícke školy a vzdelávanie

X

X

X


 

Učebnica arboristiky

 

Banskobystrický Bratislavský Košický Nitriansky Prešovský Trenčiansky Trnavský Žilinský


Zahradnická fakulta MENDELU, Lednice, Česká republika  [info]  
Inštitúcia s najdlhšou tradíciou záhradníckeho výzkumu a vzdelávania v Českej republike.

Banskobystrický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Banska Bystrica

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu, Banská Bystrica

Odborné učilište internátne Viliama Gaňu, Banská Bystrica   [info] 
3-ročný učebný odbor: Poľnohospodárska výroba 4572 2 09 so zameraním na záhradníctvo

 

Stredná odborná škola, Banská Bystrica   [info]
3-ročný študijný odbor: záhradník
1-ročný študijný odbor: včelár - včelárka

 

Stredná odborná škola, Želovce    [info]      
Odbory:  3-ročné záhradník, viazač - aranžér, 2-ročné agropodnikanie
2-ročné nadstavbové a pomaturitné Záhradníctvo

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zvolen   [info] 
Študijný odbor: Agropodnikanie

Bratislavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Bratislava

 

Odborné učilište, Bratislava   [info] 
Učebný odbor: záhradníctvo zameranie kvetinár, zeleninár, sadovník

STU Fakulta architektúry Katedra krajinnej a parkovej architektúry, Bratislava            
Odbory: architektúra, urbanizmus a dizajn, krajinná architektúra a krajinné plánovanie 

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Modra

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska, Modra    [info]         
4-ročný študijný odbor: vinohradníctvo a ovocinárstvo

 

Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku, Malinovo    [info]
Odbory: 3-ročné záhradník, viazač - aranžér, 4-ročný záhradníctvo, 2-ročné nadstavbové záhradníctvo, 2-ročné pomaturitné záhradníctvo, 3-ročné pomaturitné záhradníctvo

Košický kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Kosice

 

Stredná odborná škola, Štítnik    [info]      
3 ročný učebný odbor záhradník

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Košice   [info]
Odbory: 3-ročné záhradník, viazač - aranžér kvetín, 4-ročné záhradníctvo, 2-ročné nadstavbové záhradníctvo
2-ročné pomaturitné záhradníctvo

Nitriansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Nitra

AGROINŠTITÚT NITRA

AGROINŠTITÚT NITRA, Nitra 
Vzdelávacie, kongresové a poradenské zariadenie MP SR

SPU, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra - logo

SPU Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Nitra  [info]            
Odbory: Záhradníctvo, Krajinné inžinierstvo, Záhradná a krajinná architektúra, Krajinné plánovanie a tvorba krajiny 
 

 

Stredná odborná škola, Kravany nad Dunajom   [info]   
3- ročné učebné odbory: Viazač - aranžér kvetín, Pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň, Vinohradník,
2-ročné nadstavbové štúdium: Záhradníctvo, vyučovanie v slovenskom a maďarskom jazyku

 

Stredná odborná škola, Topoľčany [info]
4-ročný štúdijný odbor Agropodnikanie zameranie Záhradnícka výroba
3-ročný učebný odbor Záhradník

Prešovský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Presov

Stredná odborná škola Čaklov

Spojená škola Čaklov, Čaklov   [info]
4-ročné študijné odbory: záhradníctvo, agropodnikanie, ...
3-ročné študijné odbory: záhradník, viazač - aranžér kvetín, ...

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prešov [info]
3-ročný učebný odbor aranžér

Trenčiansky kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trencin

 

Odborné učilište internátne, Ladce   [info] 
Učebný odbor: Poľnohospodárska výroba - záhradníctvo: kvetinár, zeleninár, sadovník

Stredná odboná škola Pruské

Stredná odborná škola, Pruské    [info]
Odbory: Záhradník, Krajinárske úpravy a tvorba krajiny
Ostatné odbory: Podnikateľ pre rozvoj vidieka, Poľnohospodárstvo

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza [info]
4-ročný štúdijný odbor: Záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska tvorba
3-ročné učebné odbory: Viazač - aranžér kvetín, Záhradník

Trnavský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Trnava

Stredná odborná škola, Rakovice

Stredná odborná škola, Rakovice    [info]        
3-ročné učebné odbory: Pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleň a služby, Viazač - aranžér, Záhradník.
2-ročné nadstavbové štúdium: Záhradníctvo

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany

Stredná odborná škola záhradnícka, Piešťany   [info]

4-ročné Základné štúdium: Záhradnícka výroba a služby
2-ročné Pomaturitné štúdium: záhradníctvo

Žilinský kraj

Region / Bundesland / Kerület  - Zilina

 

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina [info]
4 ročný štúdijný odbor Záhradníctvo 4211 M odborné zameranie záhradná a krajinárska tvorba
 - od 1.9.2013


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 18.03.2015