ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
Stromy pro sídla a krajinu
 

 

 

 

Stromy pro sídla a krajinu

 

Stromy pro sídla a krajinu
- príručka pre záhradníkov


Názov súťaže: Stromy pro sídla a krajinu
Počet cien v súťaži: 1 ks
Začiatok súťaže:
19.02.2013
Ukončenie súťaže: 18.03.2013
Výhra:
1 x kniha Stromy pro sídla a krajinu

Popis súťaže:
Pošli správnu odpoveď na otázku a vyhraj knihu Stromy pro sídla a krajinu
 

V knihe sa na rozdiel od iných prekladaných publikácií nachádza výber bežne pestovaných druhov okrasných stromov vhodných do stredoeurópskych klimatických podmienok vhodných aj pre územie Slovenskej republiky.
Okrem bežného popisu sú stromy radené do jednotlivých klimatických zón, použitie v mestách, spevnených plochách alebo citlivosť stromov na zasolenie pôdy.
Doplnkové informácie sa venujú praktickým poznatkom ako technike výsadby stromov, ošetrovanie, tvary a veľkosti stromov, veľkosti balov a hmotnosti vysokokmeňov a ihličnanov, choroby a škodcovia stromov, klimatické členenie územia Českej republiky.
Škoda, že pri klimatickom členení nebola do knihy zahrnutá aj Slovenská republika a podobne aj slovenské názvy stromov. Možno to autori úspešnej publikácie využijú v možnom ďalšom vydaní.
Kniha je vhodná pre profesionálnych záhradníkov, škôlkárov, arboristov, študentov odborných škôl, správcov zelene, ale i záhradkárov, či bežných záujemcov o zeleň.Súťažná otázka:
Koľko dielov Pomológie vydalo vydavateľstvo Baštan vydavateľ publikácie Stromy pro sídla a krajinu.

Správny odpoveď: Dva diely

Výherca: Darina Paulenová, PrešovCena bude poslaná do 31.03.2013 na adresu výhercu.
 

 

 

 


  Vydavatelství Baštan, Ing. Jiří Novotný, Wellnerova 7, 779 00 Olomouc, www.vydavatelstvibastan.cz
T: +420 585 423 885, +420 605 845 152, e-mail: novotny@vydavatelstvibastan.cz


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 24.03.2013