.
 

ZÁHRADNÍCKY KATALÓG
Katalóg záhradníckych firiem a firiem príbuzných odborov
" ZVÄZY, inštitúcie, ústavy, ... "
 

 

GÄRTNERKATALOG HORTICULTURE CATALOGUE KERTÉSZETI KATALÓGUS
Anschlüße, Anstalten, Verbindungen, ... Unions, Institutions, Associations, ... Szövetségek

       

tr>

AGRION, Rovinka 
Združenie výrobcov pôdohospodárskej techniky v SR    

AGROFORUM 
Fórum rezortu pôdohospodárstva

AGROINŠTITÚT NITRA, Nitra 
Vzdelávacie, kongresové a poradenské zariadenie MP SR

 

AGROPORADENSTVO 
Sieť poradenských služieb v pôdohospodárstve

AGROPORTÁL
Sprievodca pôdohospodárskym internetom

 

Asociácia somelierov Slovenskej republiky
Problematika somelierstva, vinárstva, predstavovania a degustácie vína v podmienkach modernej gastronómie    

 

BONSAJ KLUB, Košice
Bonsaj klub

 

BONSAJ KLUB, Trnava
Bonsaj klub

 

BONSAJ KLUB JUNIPERUS, Holíč
Bonsaj klub

 

DANUBIUS BONSAI KLUB, Bratislava
Bonsaj klub

 

ČESKOSLOVENSKÁ VINÁRSKA LIGA
Súťaž českých a slovenských vinárov

EKOPOLIS
Grantové programy z oblasti životného prostredia

EKOTREND, Nitra 
Zväz priateľov ekologického poľnohodpodárstva  

 

ELASA
Združenie študentov záhradnej a krajinnej architektúry

 

HOLANDSKÁ KVETINÁ KANCELÁRIA

 

IPROVIN, Rúbaň
Zväz intetegrovanej produkcie hrozna a vína

ISA Slovensko, Piešťany   [info]
Združenie arboristov

MP SR, Bratislava 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky

 

Národný salón vín SR, Pezinok           
Prezentácia najlepších slovenských vín, degustácie, stála expozícia slovenského vinohradníctva a vinárstva, degustácie,

OVOCINÁRSKA ÚNIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bratislava           
Združuje právnické a fyzické osoby zaoberajúce sa ovocinárskou problematikou  

 

PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA, Bratislava

Regionálne enviromentálne centrum Slovensko, Bratislava ang01.jpg (775 bytes) 
Nezisková organizácia , ktorej cieľom je pomáhať pri riešení problémov životného prostredia  

ROSA KLUB, Vieska nad Žitavou 
Klub pestovateľov ruží. Časopis " KRÁSA RUŽÍ A TVAROV ".  

SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KVETINÁROV A FLORISTOV, Piešťany [info]
Združenie floristov, pestovateľov kvetín, obchodníkov s kvetinami a floristickým materiálom, odborných záhradníckych škôl a ostatných odborníkov v tejto profesii.

 

SLOVENSKÁ BONSAJOVÁ ASOCIÁCIA, Nitra
Záujmové združenie pestovateľov bonsajov

 

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA
Záujmové združenie golfových subjektov

 

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
Komora slovenských architektov, ktorej súčasťou sú aj autorizovaní krajinní architekti 

 

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA A POTRAVINÁRSKA KOMORA, Bratislava 
Komora  

 

SLOVENSKÁ ZELENINÁRSKA ÚNIA, Nitra ang01.jpg (775 bytes)mad01.jpg (686 bytes)   
Združenie pestovateľov, spracovateľov a osivárov zeleniny na území SR

 

Slovenské združenie výrobcov kameniva

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ ZÁHRADKÁROV, Bratislava  
Zväz združujúci záhradkárov na Slovensku 

SPOLOČNOSŤ PRE ZÁHRADNÚ A KRAJINNÚ TVORBU, Nitra  [info] 
Association for Garden Design and Landscaping
Verbindung für Gartendesign und -landschaftsgestaltung

 

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava
Certifikačný orgán pre certifikáciu osôb vykonávajúcich senzorické posudzovanie potrav. a poľnohos. výrobkov (víno)

 

ÚKSUP, Bratislava 
Ústredný Kontrolný a Skušobný ústav Pôdohospodársky

 

ÚNIA KRAJINNÝCH INŽINIEROV SLOVENSKA, Bratislava              
Únia    

ÚSTAV KRAJINNEJ EKOLÓGIE SAV, Bratislava  ang01.jpg (775 bytes)              
Krajinoekologický výskum a plánovanie  

 

ÚSTAV VINOHRADNÍCTVA A VINÁRSTVA, Bratislava

 


VINCUR
Spolok vinohradníkov a vinárov Modra

 


VINKO
Vinárske stránky

 


VRBOVNICA, n. o., Bardejovská Nová Ves  
Nezisková organizácia  

 

ZAHRADNÍ CENTRA CS
Združenie záhradných centier ČR + SR

 

Združenie pestovateľov a malovýrobcov tokajských vín Slovenska , Malá Trňa       [info]
Združenie na ochranu práv vlastníkov tokajských vinohradov.

 

ZDRUŽENIE PEZINSKÝCH VINOHRADNÍKOV A VINÁROV, Pezinok   
Organizátor súťaže a výstavy najlepších vín zo Slovenska a okolitých štátov

 

ZDRUŽENIE PÔDOHOSPODÁRSKYCH PORADCOV, Bratislava  
Združenie združuje poradcov pre terénne a špeciálne poradenstvo  

ZVÄZ VINOHRADNÍKOV SLOVENSKA, Bratislava [info]
Slovenský zväz výrobcov a spracovateľov hrozna 

ZVÄZ VÝROBCOV HROZNA A VÍNA NA SLOVENSKU, Bratislava

ZVÄZ VÝROBCOV HROZNA A VÍNA NA SLOVENSKU, Bratislava [info]
Zväz výrobcov hrozna a vína

 

ZVÄZ ZÁHRADNÍKOV SLOVENSKA, Piešťany
Zväz


ZÁHRADNÍCKY KATALÓG

HORTISERVIS ©

www.kvetinarstva.sk

posledná úprava 04.01.2017